Hemtjänst och trygghetslarm

Människor med funktionsnedsättning
och gamla människor ska kunna bo kvar
hemma även om de har svårt att klara en del saker.
De kan få hemtjänst från kommunen.

Hemtjänsten i Linköpings kommun
ger städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad,
trygghetslarm samt leverans av matkorg.
Hemtjänsten ges i det egna boendet eller i
servicelägenhet.

Personlig omvårdnad

I personlig omvårdnad ingår tjänster
som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen,
till exempel påklädning och avklädning,
tvätta sig, toalettbesök, frukost och kvällsmål.
Hjälpen kan du få vid en gång eller flera gånger per dygn.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm som kopplas till telefonen
kan du vid akuta behov få kontakt med
hemtjänstpersonal under hela dygnet.
Personalen ska svara på larm inom 20 minuter i tätort  
och inom 40 minuter utanför tätorten.

Städning, tvätt, inköp och matkorg

I hemtjänsten ingår även städning,
tvätt och inköp, så kallad boservice
samt leverans av färdiglagad lunchmat, så kallad
matkorg.

Eget val av hemtjänst

Du som är i behov av hemtjänst och inte bor i en servicelägenhet
kan välja mellan flera utförare, privata eller kommunala.
Du kan välja olika utförare för olika tjänster.
Alla hemtjänstutförare är godkända av Linköpings
kommun.

Du kan avstå från det egna valet.
Du får då hjälp av den hemtjänstutförare
som ansvarar för ditt hemtjänstområde.

Ansök om hemtjänst

Om du behöver städning, tvätt, inköp, matkorg eller trygghetslarm
kan du vända dig till en hemtjänstutförare som kommunen godkänt.

Om du behöver hjälp mer än 6 timmar per månad
eller är under 75 år
ska du vända dig till äldrelotsen.

Om du behöver personlig omvårdnad
ska du alltid vända dig till äldrelotsen.

Om du har frågor om hemtjänst

Om du har frågor om hemtjänst 
ringer du till äldrelotsen på telefon 013- 20 64 01.

Hitta och jämför på kommunens hemsida använder du för
att läsa mer om hemtjänst och se vem som är utförare.
Hitta och jämför är inte en sida på den lättlästa webben.

Avgift

Kommunen får ta ut avgift för hemtjänst.
Avgiften är beroende av dina ekonomiska förutsättningar.
Det finns en lagstadgad högsta avgift.

Senast uppdaterad den 24 maj 2018

Tillbaka Skriv ut