Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Växelvård

Du som anhörig kan få stöd att vårda din anhörig
genom växelvård.

Växelvård

Växelvård innebär att personen bor hemma och i
vårdboende i perioder.
Perioden på vårdboende kan vara 1 eller 2 veckor
i månaden.
Det finns platser för personer med demens och för
personer med fysisk funktionsnedsättning.

Ansökan

Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för plats i  
växelvård.

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Tillbaka Skriv ut