Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Växelvård

Du som anhörig kan få stöd att vårda din anhörig
genom växelvård.

Växelvård

Växelvård innebär att personen bor hemma och i
vårdboende i perioder.
Perioden på vårdboende kan vara 1 eller 2 veckor
i månaden.
Det finns platser för personer med demens och för
personer med fysisk funktionsnedsättning.

Ansökan

Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för plats i  
växelvård.

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Tillbaka Skriv ut