Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS har sysselsättning för
dig som har utvecklingsstörning eller autism.
Det finns många olika dagliga verksamheter i
Linköpings kommun.
Daglig verksamhet kan även vara att arbeta
på ett företag.
Du väljer den daglig verksamhet som passar dig.

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2014

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut