Valla Folkhögskola

På Valla folkhögskola finns en daglig verksamhet
som jobbar med trädgård och service.

Leanlink daglig verksamhet

 

Det här kan du jobba med på Valla folkhögskola

Klippa gräs och rensa rabatter.
Kratta löv och skotta snö. 
Arbeta som vaktmästare.

Valla folkhögskola är en arbetsplats för dig som har
ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

Här finns Valla folkhögskola

Vi finns i Valla folkhögskola, Studievägen 22.

Personal på Valla folkhögskola

Det finns en personal i gruppen på
Valla folkhögskola. 
Personalen använder tecken som stöd om
du behöver.
Du får stöd av en arbetsterapeut för att
ditt jobb ska fungera bra.

Det är Leanlink som driver den dagliga verksamheten på
Valla folkhögskola.
Linköpings kommun äger Leanlink.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut