Information om daglig verksamhet

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är arbete och aktiviteter där du arbetar
med det du gillar i en grupp eller på ett företag.
I daglig verksamhet finns personal som har utbildning  
för att kunna ge dig stöd om du behöver.
Du har rätt att få daglig verksamhet 7,5 timmar per dag,  
5 dagar i veckan.
När du arbetar i daglig verksamhet får du inte lön.
Du får din inkomst, dina pengar från försäkringskassan  
eller kommunen.
Kommunen betalar även ut habiliteringsersättning till dig.
Habiliteringsersättningen är 10 kr per timme när du  
arbetar i daglig verksamhet.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.  
Lagen ger personer med utvecklingsstörning eller
autism rätt till daglig verksamhet.
Om du arbetar och har lön eller går en utbildning  
har du inte rätt till daglig verksamhet.
För att arbeta inom daglig verksamhet behöver du ett
beslut från Linköpings kommun.
Kommunen har handläggare som träffar dig
och beslutar om du har rätt till daglig verksamhet.
I Linköping har du rätt att välja vilken daglig verksamhet  
du vill arbeta i.  
Om det är många som vill komma till samma dagliga  
verksamhet får du vänta tills det blir en plats ledig  
eller välja något annat.

Vill du läsa mer om LSS klicka på länken härunder.
Länken går till FUBs lättlästa webbplats.
FUB är en organisation som arbetar för att människor  
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

fub

LSS-lotsen

LSS-lotsen svarar på frågor om daglig verksamhet.
LSS-lotsen hjälper dig att ta reda på om du
har rätt till daglig verksamhet.
LSS-lotsen hjälper dig att hitta ett arbete,  
daglig verksamhet som du trivs med.
Telefonnummret till LSS-lotsen är 013 – 20 57 73.

Senast uppdaterad den 25 juni 2018

Tillbaka Skriv ut