Kafé Kollektivet

På Kafé Kollektivet säljer vi fika till studenter
på universitetet.
Kafé Kollektivet är en arbetsplats som liknar ett
vanligt jobb och drivs av daglig verksamhet.

Leanlink daglig verksamhet Kafé Kollektivet

 

Det här kan du jobba med på Kafe Kollektivet

Göra smörgåsar.
Baka kakor.
Sköta diskmaskinen.
Plocka bort och hålla snyggt i kafeét.  
Stå i kassan.
Göra fika till konferenser.

Du behöver ett beslut om daglig verksamhet
enligt LSS för att jobba på Kafé Kollektivet.

Här finns Kafe Kollektivet

Kafé Kollektivet ligger på Ågatan 55.

Personal på Kafé Kollektivet

Det finns en personal på Kafé Kollektivet. 
Personalen använder tecken som stöd om du behöver.
Du får stöd av en arbetsterapeut för att
ditt jobb ska fungera bra.

Det är Leanlink som driver Kafé Kollektivet.
Linköpings kommun äger Leanlink.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut