Kontakta kommunen om daglig verksamhet

Socialkontoret

Du kan ringa till socialkontoret
om du har frågor om daglig verksamhet.

Socialkontoret hjälper dig att ta reda på om du 
har rätt till daglig verksamhet. 

Telefonnummer: 013 - 20 67 66.  

LSS-lotsen

LSS-lotsen svarar på frågor om daglig verksamhet. 
LSS-lotsen hjälper dig att hitta ett arbete,  
daglig verksamhet som du trivs med. 
Liselott Borg är LSS-lots i Linköping. 
Liselott har telefonnummer 013 – 20 57 73.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut