Fanfaren

Fanfaren är en daglig verksamhet.
På Fanfaren jobbar vi med dator
och gör den lättlästa tidningen Fanfaren.

Leanlink daglig verksamhet

 

Det här jobbar vi med på Fanfaren

På datorn skriver vi artiklar till tidningen Fanfaren.
Vi sätter in bilder i tidningen.
Här söker vi information på Internet.
Spelar spel på datorn.
Vi skriver matsedlar till andra verksamheter.
Vi gör intervjuer till tidningen Fanfaren.

Du behöver ett beslut om daglig verksamhet enligt LSS för att kunna vara på Fanfaren.

Här finns Fanfaren

Fanfaren finns på Plöjaregatan 52
i Lambohov i Linköping.
Lokalerna är anpassade för personer med rörelsehinder. 

Personal på Fanfaren

All personal som arbetar på Fanfaren har
utbildning. 
Personalen jobbar tillsammans med dig. 
Personalen kan använda tecken som stöd.
Du får stöd av en arbetsterapeut för att
ditt jobb ska fungera bra.

Det är Leanlink som driver Fanfaren.
Linköpings kommun äger Leanlink.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut