Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boendestöd Team Socialpsykiatri

Team Socialpsykiatri finns för dig med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller
långvarig psykisk funktionsnedsättning.
Team Socialpsykiatri ger stöd för en bättre vardag
och ett självständigt liv.
För att få stödet kontaktar du Socialförvaltningen.

Vi finns för dig som

 • Är över 18 år och har psykisk eller neuropsykiatrisk
  funktionsnedsättning
 • Bor i vanligt boende

Vi erbjuder dig

Teamet planerar stödet tillsammans med dig.
Målet är att din vardag ska fungera bättre.
Det kan till exempel vara att bli mer självständig i
praktiska aktiviteter hemma eller i sociala situationer.

 • Pedagogiskt stöd i ditt hem och närområde
 • Skapa rutiner, stöd med vardags- och
  veckoplanering
 • Samtal
 • Stöd att träffa andra, vara en del av ett socialt
  sammanhang och ta kunna ta del av samhällets utbud
 • Stöd att komma ut i sysselsättning, studier eller arbete
 • Teamet samarbetar med andra stödinsatser om du vill

Så här får du stöd från team socialpsykiatri

Du kan få stöd från teamet efter ett beslut
om bistånd från socialförvaltningen.
Beslut om bistånd innebär att en handläggare från
socialförvaltningen träffar dig och kommer fram till vilket stöd
du behöver och tar ett beslut om bistånd.

Psykiatrisk hemsjukvård

Ansvaret för hemsjukvård har kommunen.
Exempel på psykiatrisk hemsjukvård är att
få hjälp att dela eller ta medicin,
hjälp att känna igen tecken på försämring
eller träning för att klara aktiviteter i vardagen.
För att få psykiatrisk hemsjukvård behöver en samordnad
planering, SIP göras.

SIP är förkortning för Samordnad Individuell Plan.
I planen bestämmer du och personal från
Linköpings kommun och region Östergötland
vad du behöver och vill ha stöd med
och vem som ansvarar för att du får det stödet.

Här finns Team Socialpsykiatri

Hertig Karlsgatan 2 i Linköping.

Vi som arbetar i Team Socialpsykiatri

Vi är vuxenpedagoger, arbetsterapeuter, sjuksköterskor
och sjukgymnast.

Kontakta oss

Om du har frågor kan du ringa till eller skicka mail till
Team socialpsykiatri.

Telefonnummer till Team Socialpsykiatri är 013-20 77 25.

Välkommen till Team Socialpsykiatri!

Det är Leanlink som driver Team Socialpsykiatri.
Linköpings kommun äger Leanlink.

Senast uppdaterad den 13 januari 2017

Tillbaka Skriv ut