Sociala jouren

Ringa

 

Sociala jouren

Till Sociala jouren ringer du om du eller någon du känner
har akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästa dag.

Sociala jouren har öppet på kvällar och helger.

Telefon 013-20 75 26.  

Du når även sociala jouren via SOS alarm på telefon 112.

Barn och ungdomar som far illa

Ibland kan barn och ungdomar att fara illa.
Då ska socialtjänsten se till att barnen
och ungdomarna får hjälp.
Det står i socialtjänstlagen.
Personalen i till exempel skolan och sjukvården
måste tala om för socialkontoret
om de märker att barn behöver stöd och skydd.
Men alla ska ringa eller skriva till Socialförvaltningen
om de tror att barn behöver hjälp.

Personalen på Socialförvaltningen bestämmer
vilket stöd barnet ska få.
De gör en utredning.
Då pratar de med barnet och föräldrarna.
De pratar också med dem
som jobbar på barnavårdscentralen, förskolan och skolan.

Utredningen ska vara klar efter fyra månader.
Då ska föräldrarna få läsa utredningen.
Om barnet har fyllt 15
år får barnet också läsa utredningen.
Sedan bestämmer Socialförvaltningen
om barnet och familjen ska få hjälp.
Socialförvaltningen bestämmer också vilken hjälp barnet ska få.
Det är socialtjänsten som ger hjälpen.

Socialförvaltningen

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress:
Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefonnummer: 013-20 61 88

Senast uppdaterad den 19 april 2018

Tillbaka Skriv ut