Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sociala jouren

Ringa

 

Sociala jouren

Till Sociala jouren ringer du om du eller någon du känner
har akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästa dag.

Sociala jouren har öppet på kvällar och helger.

Telefon 013-20 75 26.  

Du når även sociala jouren via SOS alarm på telefon 112.

Barn och ungdomar som far illa

Ibland kan barn och ungdomar att fara illa.
Då ska socialtjänsten se till att barnen
och ungdomarna får hjälp.
Det står i socialtjänstlagen.
Personalen i till exempel skolan och sjukvården
måste tala om för socialkontoret
om de märker att barn behöver stöd och skydd.
Men alla ska ringa eller skriva till socialkontoret
om de tror att barn behöver hjälp.

Personalen på socialkontoret bestämmer
vilket stöd barnet ska få.
De gör de en utredning.
Då pratar de med barnet och föräldrarna.
De pratar också med dem
som jobbar på barnavårdscentralen, förskolan och skolan.

Utredningen ska vara klar efter fyra månader.
Då ska föräldrarna få läsa utredningen.
Om barnet har fyllt 15
år får barnet också läsa utredningen.
Sedan bestämmer socialkontoret
om barnet och familjen ska få hjälp.
Socialkontoret bestämmer också vilken hjälp barnet ska få.
Det är socialtjänsten som ger hjälpen.

Omsorgs- och socialförvaltningen Socialkontoret

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress:
Linköpings kommun
Socialkontoret Box 356
581 03 Linköping
Telefonnummer: 013-20 61 88 (växel) 

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut