Familjeteamet

Familjeteamet finns för föräldrar, barn och
ungdomar som behöver stöd för att situationen
i familjen ska fungera.
Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun
som har barn i åldern 0 till 20 år.
Du kan ringa eller skicka mail direkt till familjeteamet.
Välkommen att kontakta oss!

Familjeteamet erbjuder

Familjeteamet kan erbjuda olika typer av stödinsatser.
Det kan vara familjebehandling eller enskilda samtal. 
Det kan vara praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem.
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.
Familjeteamets insatser är kostnadsfria.

Kontakta familjeteamet

Du kan ringa direkt till familjeteamet eller Råd och stöds
mottagning.

Vi som arbetar på familjeteamet

Vi är utbildade familjepedagoger, familjestödjare
och socialsekreterare.

Det är Leanlink som driver Familjeteamet.
Linköpings kommun
äger Leanlink. 

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut