Råd, stöd och hälsa

Är du orolig för att ditt barn mår dåligt?
Råd, stöd och hälsa ger stöd för att förebygga
och minska att barn mår dåligt.

Vi ger stöd till barn mellan 6 och 15 år och deras föräldrar.
Vi ger stöd vid till exempel oro, stress eller om barnet har
svårt att sova.

Stödet kan vara stödsamtal med förälder, stöd till familjen
eller behandling för barnet.

Stödet ges till barnet och familjen under en kortare tid.
Behövs stöd under lång tid tar vi kontakter med
andra verksamheter inom landsting eller kommun.

Region Östergötland och kommunen arbetar tillsammans
på Råd, stöd och hälsa och du som bor i Linköping,
Åtvidaberg eller Kinda kommun kan ringa till oss.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut