Stödcentrum för unga brottsoffer

Stödcentrum hjälper dig som har blivit utsatt
för ett brott utanför hemmet.
Vi hjälper dig som är barn eller ungdom och
är upp till 20 år.
Även föräldrar till barn och ungdomar som blivit
utsatta för brott kan få stöd av oss.

Stödcentrum hjälper dig med

Vi berättar vad du har rätt till och vad du måste
göra när du utsatts för ett brott.
Stödcentrum stöttar dig i kontakter med polis,
åklagare och försäkringsbolag.
Du får stödsamtal om du vill prata om det som
hänt dig.
Vi hjälper till att förbereda dig inför en rättegång.  
Vi kan göra studiebesök på tingsrätten och berätta
hur en rättegång går till.
Stödteamet kan informera föräldrar.
Stödcentrum är en del av brottsförebyggande gruppen
som även har Medling, Ungdomstjänst och Aslan.

Du kan ringa direkt till stödcentrum om du har frågor.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka> Skriv ut