Förebyggande arbete mot missbruk

Kommunen ska arbeta så
att de som bor i Linköping
inte dricker för mycket alkohol
och att de inte använder några droger.

Missbruk

 

Vi följer nationella handlingsplaner i vårt arbete
och vi har också särskilda mål för kommunen
som vi följer när vi jobbar mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak.

Skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten
arbetar tillsammans med de här frågorna.
Kommunen har en person anställd
för att samordna det här arbetet.

Senast uppdaterad den 6 juli 2017

Tillbaka Skriv ut