MiniMaria

MiniMaria är en mottagning för ungdomar i åldern
13-20 år och deras familjer.
Vi erbjuder stöd och behandling till unga som har
ett riskbruk eller är beroende av alkohol och droger.
MiniMaria finns på Sankt Larsgatan 21 i Linköping.
Välkommen att kontakta oss!

Vi finns till för dig

Vi finns för dig som är 13-20 år och som har testat
eller använder alkohol eller droger.
Du som är förälder eller nära vän till en ungdom
som har testat eller använder alkohol eller droger
får gärna kontakta MiniMaria.

Vi erbjuder stöd och behandling

Rådgivning, stöd och behandling individuellt till dig
eller i grupp med andra.
Familjebehandling som stärker föräldraskapet.
Stöd till föräldrar.
Stöd för att skolan ska fungera.
Medicinsk bedömning av läkare och psykologisk 
bedömning av psykolog.
Urinprovtagning.

Vi som arbetar på MiniMaria

Vi som arbetar på minimaria är beteendevetare,
pedagoger, psykolog, socionomer, sjuksköterska
och läkare.
Personalen har lång erfarenhet av socialt arbete
med ungdomar och av vård vid beroende.

Det är Leanlink som driver MiniMaria tillsammans
med Region Östergötland.
Linköpings kommun
äger Leanlink.

Senast uppdaterad den 6 juli 2017

Tillbaka> Skriv ut