Dagverksamhet

Våra dagverksamheter Blå rummet, Asplövet och Club Lyra ligger alla i centrala Linköping. Vi finns till för dig som har en demenssjukdom.
På Åleryd vårdboende finns även tre dagverksamheter.

Kannin på innegården Asplövet och Trollflöjten

 

 • Dagverksamhet för olika åldersgrupper

Våra tre dagverksamheter samarbetar mycket med varandra och med servicehuset Aspen. Men vi riktar oss till olika åldersgrupper:

 • Blå rummet – för dig som är över 65 år
 •  Asplövet – för dig som är över 65 år
 • Club Lyra – för dig som är under 65 år

Varje dagverksamhet tar emot åtta gäster per dag. Ditt biståndsbeslut, dina behov och önskemål avgör om du kommer på besök allt från en dag i veckan upp till fem dagar per vecka.

Hur gör jag för att delta i dagverksamhet?

Är du intresserad av att delta i våra dagverksamheter måste du ha ett biståndsbeslut från socialkontoret. För att få hjälp med detta ska du kontakta äldrelotsen. De kan även svara på frågor om kostnader. När du har fått ditt biståndsbeslut kan du ta kontakt med oss.

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Arbetssätt

Våra verksamheter och de aktiviteter vi gör utgår från din levnadsberättelse. Det innebär att du delar med dig av din livshistoria (givetvis så mycket som du själv vill) för att vi som personal ska kunna se just dig och dina behov.

Andra metoder och verktyg, förutom levnadsberättelsen, som vi arbetar med är bland annat salutogent förhållningssätt, jagstödjande förhållningssätt, reminiscens, beröringsmassage och musik och dans.

Salutogent förhållningssätt innebär att du tar tillvara det ”friska” i ditt liv även om du har en tillvaro med påfrestningar. Det är en metod som hjälper dig att kunna leva fullt ut

Jagstödjande förhållningssätt innebär att du blir bekräftad, att din självkänsla bevaras och stärks.

Beröringsmassage innebär att du får mjuk beröring som ger dig lugn och ro samt ökar ditt välbefinnande.

Musik och dans innebär att du får stimulering till rörelse och samtidigt sprida glädje och väcka dina minnen till liv.

När du är på våra dagverksamheter får du en kontaktman. Det är en av oss i personalen som är utsedd att tillsammans med dig komma överens om hur din dag ska se ut och hur dina förväntningar ska uppfyllas.

Aktiviteter

De aktiviteter som erbjuds ska fylla en funktion. Du ska tycka att aktiviteterna är värda sin tid och att de ger dig en tillfredställelse. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och ditt hälsotillstånd. Våra lokaler ligger nära stadsbiblioteket och domkyrkan. Det centrala läget bidrar ofta till kulturella inslag i aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter

 • Måltider i god social gemenskap
 • Hushållsarbete, laga mat och baka
 • Promenader och utevistelse
 • Gymnastik, sittande eller i vårt gym
 • Kulturella aktiviteter, exempelvis museibesök och utflykter
 • Musik, dans och körsång
 • Trädgårdsarbete och odling
 • Samtal
 • Bad
 • Arbete vid dator

Stöd till närstående

För dig som närstående finns det möjlighet till stöd i form av enskilda samtal men också till regelbundna anhörigträffar. Närstående är alltid välkomna att ringa eller hälsa på.

Besök eller kontakta oss

Asplövet

Öppettider:
09:00-15:00 varje vardag

Telefon: 013-20 84 98

Postadress: 582 22 Linköping

Besöksadress: Konsistoriegatan N
Konsistoriegatan N på karta

Blå rummet

Öppettider:
09:00-15:00 varje vardag

Telefon: 013-20 88 32

Postadress: 582 22 Linköping

Besöksadress: Barfotegatan 7
Barfotegatan 7 på karta

Club Lyra

Öppettider:
09:00-15:00 varje vardag

Telefon: 013-26 36 11

Postadress: 582 22 Linköping

Besöksadress: Barfotegatan 3
Barfotegatan 3 på karta

Åleryds vårdboende

Åleryd är ett stort vårdboende. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig chef för just den avdelningen ni söker. De ansvariga cheferna (3 st) hittar ni nedan, med respektives samordnare inunder. Under icke kontorstid ring avdelningen direkt. Telefonnummer hittar ni lite längre ner i denna kontaktruta.

Telefon: Se nedan

E-post: Skicka e-post till Åleryds vårdboende

E-post: Hanna.B.Pettersson@linkoping.se

Postadress: 589 23 Linköping

Besöksadress: Ålerydsvägen 7
Ålerydsvägen 7 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/

Avdelning (demens) A: 20 77 78, E: 20 77 77, F: 20 77 76, G:20 84 18, H: 20 84 83; avd P: 20 51 93 Korttids: B: 20 65 64, Växelvård C: 20 58 43, Korttids D: 20 61 57, Dagverksamhet 1: 20 77 86, 2: 20 84 12, 3: 20 58 44.

Camilla Weidefelt

Verksamhetschef

Trollflöjten, Aktivitetshuset, Club Lyra, Asplövet och Blå rummet

Telefon:

013-20 56 32

E-post: Camilla.Weidefelt@linkoping.se

Christine Alf

Verksamhetschef

Åleryds vårdboende enhet: Dagverksamhet 1,2,3 och avdelningar B,C, D

Telefon:

013-20 84 99

E-post: Christine.Alf@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2017