Teman

Vi på Lärcenter arbetar på olika sätt för att nå våra mål och utveckla demensvården. Ett exempel på detta är att vi har utvecklat teman som vi jobbar med, både i våra nätverk och i det dagliga arbetet.

Aktuella teman

Våra nuvarande teman finns listade nedan. Varje år tar vi fram ett nytt, som vi fokuserar extra mycket på i våra nätverk.

  • Kundinflytande, socialt och meningsfullt innehåll i dagen.
  • Anhörigstöd, samverkan med anhöriga.
  • Demensutbildning.
  • Handledning.
  • Vetenskapligt arbetssätt (evidens) genom samverkan med universitet och dokumentation av kunskap.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016