Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Utbildning och studiebesök

En del av Lärcenters verksamhet handlar om att utbilda och handleda medarbetare och att ta emot studiebesök i de verksamheter som jobbar med demensvård.

Lärcenters demensutbildning

Vi erbjuder en två och en halv dagars utbildning till alla utförare inom Linköpings kommunala äldreomsorg. Utbildningens innehåll: de vanligaste demenssjukdomarna, bemötande utifrån ett jagstödjande förhållningssätt, reminiscens, beröringsmassage, musik, måltid och miljö, anhörigstöd och allt utifrån Nationella riktlinjer vid vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Bokning och kostnad för utbildning sker enligt överenskommelse. Gör en bokningsförfrågan genom att maila oss.

 

Handledning

Vi erbjuder yrkeshandledning till personalgrupper. Pris efter förfrågan.

 

Vägledning

Vi erbjuder vägledningssamtal kostnadsfritt två gånger per verksamhet.

 

Anhörigträffar

Vi kan informera på anhörigträffar om demenssjukdomen utifrån önskemål kostnadsfritt.

 

IBIC

IBIC- Individens behov i centrum.

Vi erbjuder inpirationsföreläsningar utfrån våra erfarenheter om införandet av IBIC. Vi kan kostnadsfritt komma ut till ett personalmöte och föreläsa 2 timmar.

 

Samarbete med skolor och universitet

Lärcenter samarbetar med Linköpings universitet för forskning och kunskapsutbyte. Vi samarbetar även med och tar undervisningsuppdrag på omvårdnadsutbildningarna. På så sätt får vi möjlighet att överföra kompetens till framtida medarbetare och kollegor.

Studiebesök

För studiebesök tar vi emot både grupper och enskilda personer från kommunala och privata utförare, i och utanför Linköpings kommun. Bokning och kostnad för studiebesök sker enligt överenskommelse. Gör en bokningsförfrågan genom att maila oss.

Under studiebesöket ges information om Lärcenter och våra arbetssätt. Det finns även möjlighet att besöka våra olika verksamheter. De vi inte har möjlighet att se, kan vi berätta om och visa bilder från. 

Verksamheter inom demensvård som vi kan besöka

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 april 2017