Våra nätverk

Lärcenter har startat upp och driver två olika nätverk: Nätverk för undersköterskor och Demensplattform. Syftet med dessa är erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling av arbetet med demensvård.

Nätverk för undersköterskor

Vi har ett nätverk för undersköterskor från olika utförare i Linköping. Vi träffas två gånger per termin och jobbar vi med våra teman, gemensamma utvecklingsområden och arbetssätt, som ska resultera i standardiserade arbetsmodeller. Undersköterskorna i nätverket blir inspiratörer och är ansvariga för att ta med sig kunskap och verktyg tillbaka till sin arbetsplats.

Alla verksamheter och boenden i Linköping kan ha en undersköterska som representant. Kontakta Lärcenter om du vi delta.  

Demensplattform

I nätverket ”Demensplattform” är målet erfarenhetsutbyte om demensvård. Det finns till för alla utförare och andra berörda aktörer i Linköping, såsom region Östergötland och socialförvaltningen. De olika utförarna representeras av en verksamhetschef och en undersköterska. Nätverket träffas en gång per termin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juli 2016