Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ryds servicehus

Leanlink Äldreomsorg har basansvaret och driver Ryds servicehus med 36 lägenheter, lunchservering och fritidsaktiviteter. Servicehuset ligger i nordvästra delen av Linköping med närhet till Ryds centrum och Ryds skogen.

 

Ryd servicehus ligger i stadsdelen Ryd. Vi har tillgång till en uteplats delvis under tak och en trevlig fritidslokal samt ett litet gym. I huset bedriver även barnomsorgen verksamhet och det finns ett stort antal så kallade vanliga lägenheter i huset.

Boende i servicehuset

På vårt servicehus finns 36 (antal) servicelägenheter. Att bo i servicelägenhet innebär att du bor i en egen lägenhet och har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. När du bor i en servicelägenhet kan du få hjälp av hemtjänsten.

Servicelägenheterna är ca 65,5 kvadratmeter med toalett, dusch, kök, tvättmaskin och torkskåp. Vi har fastighetsansvar och tar bland annat emot felanmälan och ansvarar för att visa lägenheter för nya hyresgäster.

Fritidsverksamheten

Du som bor i servicelägenhet och du som har eget boende i Linköpings kommun är välkommen att delta i våra olika aktiviteter. Vi har verksamhet på 15 timmar/vecka. Aktiviteterna annonseras på servicehuset. Vi tycker att det är viktigt att ni som deltar i fritidsverksamheten är delaktiga i att ta fram förslag till aktiviteter. Detta får ni bland annat möjlighet till genom de regelbundna enhetsråd som vi anordnar.

Några exempel på aktiviteter:

  • Promenad
  • Gympa
  • Bingo
  • Musikunderhållning
  • Högläsning

Lunchservering

Du som bor i servicelägenhet och du som har eget boende i Linköpings kommun är välkommen att äta lunch i vår restaurang. Lunchen kostar: 50 kr. Om du vill försäkra dig om dagens rätt kan du ringa och beställa din lunch. I de fall du inte beställer lunch och huvudrätten tagit slut kommer du istället att erbjudas alternativrätter. Leanlink Kost & Restaurang ansvarar för lunchserveringen.

Lunchserveringens öppettider:

Alla dagar kl. 12.00 – 13.00

Sjukvård

Leanlink Äldreomsorg är ansvariga för hälso- och sjukvårdsinsatserna på servicehuset. Det innebär att det finns tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Hemtjänst

Bor du i servicehuset eller närområdet och är i behov av hjälp, omvårdnad eller stöd är du välkommen att kontakta oss, gäller from att du fyllt 75 år, är du under 75 år måste du ha ett beslut från handläggare vid sociala förvaltningen. Om du vill att vi på Leanlink ska ta hand om din hemtjänst får du gärna kontakta oss. Ring Gunilla Fryklund, 013-26 38 34 eller ring direkt till servicehusets verksamhetschef som tillsammans med dig planerar de insatser du behöver. Kontaktuppgifter hittar du nedan. De kan svara på dina frågor och hjälpa dig. Har du en annan utförare av hemtjänst idag, går det självklart bra att byta.

Kontaktuppgifter

Annette Söderberg

Verksamhetschef Ryd hemtjänst

Skicka e-post till Annette

E-post: Annette.Soderberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 79

Maria Bengtsson

Samordnare Ryds hemtjänst

Skicka e-post till Maria

E-post: Maria.Bengtsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 78

Ryd hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i och omkring Ryd

Skicka e-post till Ryd hemtjänst och servicehus

E-post: Annette.Soderberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 75

Besöksadress: Mårdtorpsgatan 35 (se karta)

Postadress: 584 32 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ryds-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ryds-servicehus/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 januari 2018