Sandrinoparken vårdboende

Sandrinoparken är ett nybyggt boende i centrala Linköping för äldre personer med demenssjukdom.

Sandrinoparken under uppbyggnad

 

Om boendet

Sandrinoparken är ett vårdboende med inriktning demens. Det finns fyrtio permanentplatser och tio korttidsplatser. De är fördelade på fem våningar, med tio platser per våning.

Arbetsätt

På Sandrinoparken arbetar vi efter ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från de boendes behov. Vi arbetar bland annat utifrån ÄBIC (äldres behov i centrum) vilket är ett systematiskt arbetssätt med personcentrerad vård.

Sång, musik och rörelse är den metod som präglar verksamheten. Det är ett sätt att skapa en meningsfull vardag och öppna upp för kommunikation och möten människor emellan.

Måltider

Hos oss på Leanlink är måltiderna och miljön runtomkring viktig. Vi brukar uppmärksamma helger och storhelger med festligare dukning och aktiviteter.

På Sandrinoparken lagas all mat på plats av en kock och serveras i en trevlig måltidsmiljö.

Samarbete med Lärcenter

Verksamheten genomsyras av nya arbetssätt och samarbetar med vårt Lärcenter för en god demensvård, vilket gör att våra erfarenheter och goda exempel kan spridas till andra verksamheter i Linköping.

Sandrinoparken som arbetsplats

Som arbetsplats ska Sandrinoparken vara innovativ. Vi ska jobba utifrån Leanfilosofin, där medarbetarna är med och driver utvecklingen.

Kontaktuppgifter

Anna-Carin Lindström

Verksamhetschef

Sandrinoparken, Lärcenter och mobila demens teamet

Telefon:

013-29 46 05

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Jenny Carlsson

Samordnare

Sandrinoparken

Telefon:

013-29 46 07

E-post: Jenny.A.Carlsson@linkoping.se

 

Sandrinoparken

Telefon: 013-29 46 06

E-post: Skicka e-post till Sandrinoparken

E-post: Anna-Carin.Lindstrom@linkoping.se

Postadress: 582 34 Linköping

Besöksadress: Brunnsgatan 16
Brunnsgatan 16 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/sandrinoparken-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/sandrinoparken-vardboende/

Telefonnummer till boendevåningarna: Kortis, våning 1, 013-29 46 10 Våning 2, 013-29 46 11 Våning 3, 013-29 46 13 Våning 4, 013-29 46 14 Våning 5, 013-29 46 15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 januari 2017