Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Violen/kaprifolens vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Tröskaregatans (Violen och Kaprifolen) vårdboende med inriktning demensvård. Boendet ligger centralt i Lambohov Centrum med Konsum, Bibliotek, Vårdcentral och Apotek precis runt knuten. Området är lugnt och till stora delar bilfritt med gott om promenadvägar och grönområden.

Information om Kaprifolen/ Violen vårdboende

Kaprifolen och Violen vårdboende ligger i Tröskaregatans Servicehus i Lambohov. Vi har två boendegrupper/ med totalt 13 platser. Rummen är ca 32-36 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry. Du har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till lägenheterna finns gemensamma utrymmen såsom kök och vardagsrum. Vi har tillgång till uteplats och en balkong. På Kaprifolen har varje lägenhet en egen liten uteplats. Måltider serveras i det gemensamma köket, men det går också att äta i sin egen lägenhet. Det finns också möjlighet till samvaro och aktiviteter varje dag både med andra boende eller utifrån de egna behoven och önskemålen.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss, högre kvalité och utveckling. Vi vill att kundens förväntningar uppfylls. I vårt arbete med personer som har demensdiagnos använder vi något som heter "Levnadsberättelse". "Levnadsberättelsen" beskriver vad som är viktigt i personens liv, tankar åsikter och vanor. Vi tar hjälp av anhöriga som kan berätta.

En genomförandeplan upprättas utifrån personens förmågor, behov och önskningar och ligger till grund för ett gemensamt förhållningssätt i mötet med personen med demenssjukdom.

Aktiviteter

På Kaprifolen/Violen vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter på våra anslagstavlor och i våra nyhetsbrev. Som anhörig är du alltid välkommen att komma och sitta ner vid köksbordet över en kopp kaffe och lite småprat.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Underhållning
  • Sång och Musik
  • Gymnastik
  • Pyssla i trädgården/på balkongen då vädret tillåter
  • Dans
  • Fester

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Vi startar dagen med att duka upp en frukostbuffé, man äter när man vaknar. Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang och till den serveras alltid efterätt. På helgerna har vi lite festligare mat och lägger ner lite mer tid på dukningen. Vi vill att man ska känna skillnad på vardag och helg.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats måndag till fredag. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Undersökning

Här kan du läsa det senaste resultatet från Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". 

Vi som arbetar här

På Kaprifolen och Violen vårdboende arbetar undersköterskor, en samordnare och en verksamhetschef.

Kontaktuppgifter

Anna Rudenstam-Grape

Verksamhetschef Tröskaregatans hemtjänst och vårdboende Violen och Kaprifolen

Skicka e-post till Anna

E-post: Anna.Rudenstam-Grape@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 62

Monika Nilsson

Samordnare Lambohovs demensboende och Tröskaregatans hemtjänst

Skicka e-post till Monika

E-post: Monika.Nilsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 60

Violen /Kaprifolen

Skicka e-post till Violen /Kaprifolen

E-post: Anna.Rudenstam-Grape@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 60

Besöksadress: Tröskaregatan 7 (se karta)

Postadress: 583 33 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/violenkaprifolens-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/violenkaprifolens-vardboende/

Boendegrupper Kaprifolen tel. 013-20 62 50 Violen tel. 013-20 60 75

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 december 2016