Din anställning

Här hittar du information om din anställning som timvikarie hos oss på LSS Funktionsstöd. Hur du anmäler sjukdom eller vård av barn, hur din lön hanteras och betalas ut och hur du går tillväga om du vill arbeta på fler arbetsplatser.

faddrar

 

Alla timvikarier i Linköpings kommun har en tidsbegränsad anställning. Detta beslut är taget av de fackliga organisationerna  och HR centralt.

Som timvikarie har du minst två anställningar, en vikariatsanställning (benämns VIK i Time pool) och en allmän visstidsanställning (benämns AVA i Time pool). 

LAS-dagar

Lagen om anställningsskydd förkortas ofta som LAS. Det innebär när du uppnått ett visst antal arbetade dagar har du rätt till en tillsvidareanställning. Du har då också möjlighet att tacka nej till en sådan anställning. Om du vill veta hur många LAS-dagar du har, kan du kontakta oss vi vår mail som du når genom den här länken: Bemanningscentrum

Ring alltid till oss bemanningsassistenter på telefonnummer 013 - 26 35 35 när du är sjuk eller behöver vårda barn.

Det pass du skulle har arbetat finns fortfarande kvar i din personliga kalender i Timepool för att det ska gå att följa upp frånvaron. Ring bemanningen så tidigt som möjligt för att underlätta arbetet med att ersätta dig.

Du får karens och sjuklön enligt gällande avtal. Glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du inte har rätt till ersättning från oss.

Den lön som står specificerad på ditt anställningsbevis motsvarar en heltid det vill säga 165 timmar. För att ta reda på din timlön – dela din månadslön med 165.

Till din lön tillkommer semesterersättning, som är 12% och betalas ut i samband med löneutbetalningen varje månad. Du får en lönespecifikation för varje anställning som du har blivit bokad på. Arbetar du mer än 165 timmar per månad får du övertidsersättning enligt avtal.

Ersättning för obekväm arbetstid:

Storhelg: 99,30

Storhelg natt: 119,20

Helg: 50,80

Natt vardag: 43,40

Natt helg: 58,40

Kväll: 20,50

Jourersättning: 45,30

Jour bilaga J: hälften av jourtiden är betald arbetstid men du får ingen extra ersättning vid störning av jour

Jour: Endast jourersättning på jourtiden men vid störning av jourtid utgår ersättning för kvalificerad övertid

Din lön utbetalas månaden efter du arbetat, löneutbetalning för anställda inom Linköpings kommun är normalt den 27:e varje månad. 

Vill du veta mer om ersättningar och avtal, besök Sveriges kommuner och landstings hemsida: SKL

Ifall du vill arbeta på fler ställen så kontaktar du Hanna Sundin. Kom ihåg att uppge för henne om du har några speciella önskemål eller hinder gällande arbetsplatser eller arbetstider. Till exempel dag, natt, jour, tillgång till bil, personlig assistans eller gruppbostäder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016