Gruppbostäder

På den här sidan kan du läsa mer om LSS Funktionsstöds olika gruppbostäder. Du hittar information om var de ligger och vad det innebär att bo i en gruppbostad.

En gruppbostad innehåller oftast fyra till sex individuella lägenheter i samma huskropp. I lägenheterna får du stöd från personal och har tillgång till en gemensamhetslokal i gruppbostaden som vi ofta benämner baslägenhet. I baslägenheterna finns även personalutrymmen.

Gruppbostaden Askebyvägen finns i utkanten av Linghem. I Linghem finns närhet till naturen, utomhusbad, dagligvarubutik och tågstation med täta förbindelser till centrala Linköping som ligger 10 km bort.

Boendet vänder sig till vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Det finns fem lägenheter i boendet.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att ha en meningsfull vardag med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Askebyvägen 2

Telefon: 013-20 54 99

Postadress: LSS Funktionsstöd, 581 81 Linköping

Besöksadress: Askebyvägen 2
Askebyvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Helena Håkansson 013-20 60 67 Gruppledare Anna-Lena Hettevik 013-26 25 49

Gruppbostaden på Blåbärsvägen 82 finns i Sturefors cirka en mil från Linköpings tätort.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Blåbärsvägen 82

Telefon: 013 - 20 55 16

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Blåbärsvägen 82
Blåbärsvägen 82 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Cecilia Dahlqvist 013-20 67 56

Gruppbostaden på Boställsgatan 17 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Vi är sju personer som arbetar för dig och vi får också kontinuerlig handledning av psykolog.

Boställsgatan 17

Telefon: 013 - 20 60 12

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Boställsgatan 17
Boställsgatan 17 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Anna Backman 013-20 35 28

Gruppbostaden Edhaga gård ligger i Tinnerö eklandskap några kilmometer söder om Linköping. 

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

När du flyttar till Edhaga, innebär det att du bor och arbetar på samma gård.  Arbetet (den dagliga verksamheten) sker till största delen utomhus. Tillsammans med dig planerar vi ditt arbete och dina arbetsdagar. 

 

Vi erbjuder dig boende och daglig verksamhet på en liten skogs- och fårgård.  Den dagliga verksamheten sker utomhus i Tinnerö eklandskap i form av arbete i skogen, vedhantering och fårskötsel. Vi har också en liten gårdsbutik.

Edhaga gård

Telefon: 013 - 880 78

Postadress: 585 97 Linköping

Besöksadress: Edhaga gård
Edhaga gård på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Robin Törnlind 013 - 20 57 34

Gruppbostaden på Fogdegatan 5 - 6 finns i bostadsområdet Skäggetorp. 

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Fogdegatan 5-6

Telefon: 013 - 20 56 15

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Fogdegatan 5-6
Fogdegatan 5-6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Margaretha Karlsson 013 - 20 69 17

Gruppbostaden på Fogdegatan 20 finns i bostadsområdet Skäggetorp.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Fogdegatan 20

Telefon: 013 - 20 78 59

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Fogdegatan 20
Fogdegatan 20 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Margaretha Karlsson 013 - 20 69 17

Gruppbostaden på Granholmsvägen 2 finns i bostadsområdet Hjulsbro i utkanten av Linköping. Gruppbostaden ligger i närheten av ett skogsområde. Du som bor här har tillgång till en stor trädgård. En del lägenheter har en liten altan.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Granholmsvägen 2

Telefon: 013 - 20 59 73

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Granholmsvägen 2
Granholmsvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Robin Törnlind 013 - 20 57 34

Gruppbostaden Hjälmsätersgatan 14 C finns i bostadsområdet Gottfridsberg. Lägenheterna finns på två olika våningar i hyreshuset.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt. De riktar sig främst till dig som är äldre.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Hjälmsätersgatan 14

Telefon: 013 - 26 32 11

Postadress: 581 81

Besöksadress: Hjälmsätersgatan 14
Hjälmsätersgatan 14 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Charlotte Holgersson 0706 - 56 38 02

Gruppbostaden Kruskålsvägen finns i bostadsområdet Ekängen, 9 km från centrala Linköping. I Ekängen finns närhet till vatten och skog.

Boendet byggdes 2016 och är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Kruskålsvägen 5

Telefon: 013-20 74 92

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Kruskålsvägen 5
Kruskålsvägen 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Margaretha Karlsson 013-20 69 17 Gruppledare Anna-Lena Hettevik 013-20 25 49

Gruppbostaden på Kvinnebyvägen 1 finns i bostadsområdet Hjulsbro med gångavstånd till Ekholmens centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Både boende och personal arbetar miljövänligt. Vi sopsorterar och har en egen varmkompost för matavfall.

Vi arbetar utifrån Leanlinks och LSS Funktionsstöds värdegrund och dessutom är vår målsättning: 

  • Att ge varje individ stöd och service anpassad efter sin egen vilja och förmåga.
  • Att genom struktur och rutiner uppmuntra till ett så självständigt liv som möjligt.
  • Att med kompetens och lyhördhet ge individen trygghet och eget värde.
  • Att erbjuda meningsfull fritid efter egna önskemål och intressen.
  • Att upprätthålla en bra kontakt med brukarens anhöriga
Kvinnebyvägen 1

Telefon: 013 - 20 89 40

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Kvinnebyvägen 1
Kvinnebyvägen 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Ann-Christin Petersén 013 - 20 77 15

Gruppbostaden Kvinnebyvägen 2 finns i bostadsområdet Hjulsbro. Här har du också gångavstånd till Ekholmens centrum

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt. De riktar sig främst till dig som är äldre.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Kvinnebyvägen 2

Telefon: 013 - 20 53 34

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Kvinnebyvägen 2
Kvinnebyvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Vikarierande verksamhetschef Charlotta Svensson 013 - 26 38 12

Gruppbostaden ligger i den lilla orten Ulrika fyra mil söder om Linköping. Här finns lugnet och naturen utanför dörren. I Ulrika finns en liten butik och bussförbindelser.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Kyrksätersvägen 5

Telefon: 013-29 42 90

Postadress: 58181 Linköping

Besöksadress: Kyrksätersvägen 5
Kyrksätersvägen 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Cecilia Dahlqvist 013-20 67 56

Gruppbostaden Lilla Åby ligger cirka en mil utanför Linköping, i närheten av Slaka.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.Vi är sjupersoner som arbetar för dig och vi får också kontinuerlig handledning av psykolog.

När du flyttar till Lilla Åby, innebär det att du bor och arbetar på samma gård.  Arbetet (den dagliga verksamheten) sker till största delen utomhus. Tillsammans med dig planerar vi ditt arbete och dina arbetsdagar. 

Exempel på arbetsuppgifter är djurskötsel, arbete i växthuset och vedhantering.

Vi är certifierade KRAV-odlare.

Lilla Åby Östergård

Telefon: 013 - 20 60 26

Postadress: 585 98 Linköping

Besöksadress: Lilla Åby Östergård
Lilla Åby Östergård på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Robin Törnlind 013 - 20 57 34

 

Gruppbostaden på Rättaregatan 96 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Rättaregatan 96

Telefon: 013 - 20 60 22

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Rättaregatan 96
Rättaregatan 96 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Inger Astergren 013 - 26 34 81

Gruppbostaden på Storskiftesgatan 4 finns i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Storskiftesgatan 4

Telefon: 013 - 20 60 16

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Storskiftesgatan 4
Storskiftesgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Inger Astergren 013 - 26 34 81

Gruppbostaden på Sörgårdsgatan 58 finns i bostadsområdet Skäggetorp. Härifrån är det gångavstånd till Skäggetorp centrum, Rydsskogen och flera grönområden.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Sörgårdsgatan 58

Telefon: 013 - 20 72 88

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Sörgårdsgatan 58
Sörgårdsgatan 58 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

verksamhetschef Margaretha Karlsson 013 - 20 69 17

Tröskargatan 87 ligger i bostadsområdet Lambohov.

Det är en bostad för dig som vill flytta hemifrån eller som nyss har gjort det och som behöver tillgång till personal dygnet runt. 

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Tröskaregatan 87

Telefon: 013 - 20 60 97

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Tröskaregatan 87
Tröskaregatan 87 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Carola Haag 013 - 26 26 76

Gruppbostaden på Uvelundsgatan 25 finns i bostadsområdet Jakobsdal. Härifrån är det gångavstånd till Ekholmens centrum.

Det är en bostad för dig som behöver tillgång till personal dygnet runt.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Uvelundsgatan 25

Telefon: 013 - 20 88 36

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Uvelundsgatan 25
Uvelundsgatan 25 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Ann-Christin Petersén 013 - 20 77 15

Valthornsgatan 3 ligger i bostadsområdet Ullstämma.

Det är en bostad för dig som vill flytta hemifrån eller som nyss har gjort det och som behöver tillgång till personal dygnet runt. 

Varje lägenhet har tillgång till egen altan. 

Totalt är vi sex personal som finns till för dig på Valthornsgatan.

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i det dagliga livet, att åka till och från arbetet och med olika fritidsaktiviteter. När du flyttar till oss får du en personlig kontaktman. Hen hjälper dig att hålla reda på alla olika saker som händer i vardagslivet.

I anslutning till din lägenhet finns en så kallad baslägenhet där personalen finns. Baslägenheten finns också till för gemenskap och aktiviteter.

Valthornsgatan 3

Telefon: 013 - 26 26 03

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Valthornsgatan 3
Valthornsgatan 3 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Cecilia Dahlqvist 013-20 67 56

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 oktober 2017