Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Ledning och organisation

Inom LSS Funktionsstöd arbetar drygt 700 medarbetare varav cirka 350 är timvikarier. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningsgruppen och en enkel organisationsskiss.

sex animerade gubbar hjälps åt att hålla ihop ett pussel där det står

 

Vi vänder oss bland annat till dig som har behöver personlig assistans eller stöd i din bostad. Du hittar mer information om våra verksamheter och vem vi är till för i vår meny och på startsidan.  

LSS Funktionsstöds ledningsgrupp

LSS Funktionsstöds ledningsgrupp leds av vår affärsområdeschef och består av verksamhetschefer, ekonom, HR-konsult och verksamhetsutvecklare.

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef Leanlink, LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Lise-Lotte

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 97

Jens Torstensson

Ekonom LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Jens

E-post: Jens.Torstensson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 32 54

Pernilla Johansson

HR-Konsult LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Pernilla

E-post: Pernilla.Johansson4@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 33 45

Evelina Bjurberg

Verksamhetsutvecklare LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Evelina

E-post: evelina.bjurberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 73

Charlotte Jönsson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bemanningscentrum och LSS Kultur och Fritid

Skicka e-post till Charlotte

E-post: charlotte.jonsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 88 01

Anna Backman

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Anna

E-post: Anna.Backman@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 35 28

Ann-Christin Petersén

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Ann-Christin

E-post: Ann-Kristin.Petersén@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 77 15

Annelie Pettersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Hemtjänst utförd av anhörig, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Annelie

E-post: Annelie.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 04

Carola Haag

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service Lambohov och personlig assistans

Skicka e-post till Carola

E-post: carola.haag@linkoping.se

Telefon: 013-20 26 76

Cecilia Dahlqvist

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Cecilia

E-post: Cecilia.Dahlqvist@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 56

Charlotta Svensson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotta

E-post: charlotta.M.svensson@linkoping.se

Telefon: 013-20 38 12

Charlotte Holgersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Charlotte

E-post: charlotte.holgersson@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 02

Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Helena

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67

Johanna Lindell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Korttidshem för vuxna, bostad med särskild service och personlig assistans Gräsgatan

Skicka e-post till Johanna

E-post: johanna.lindell@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 96

Lena Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Lena

E-post: Lena.Andersson4@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 60 81

Margaretha Karlson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Margaretha

E-post: Margaretha.Karlsson@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 69 17

Robin Törnlind

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Robin

E-post: Robin.Törnlind@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 57 34

Ulf Andersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Skicka e-post till Ulf

E-post: Ulf.Andersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 294757

Linn Thurfjell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Linn

E-post: Linn.Thurfjell@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 augusti 2018