Sjuksköterskor

Här kan du läsa om hur sjuksköterskorna inom LSS Funktionsstöd jobbar på de kommunala LSS-boendena och korttidshemmen i Linköping.

Inom Hälso-och sjukvård särskilt boende för LSS i Linköpings kommun arbetar 7 sjuksköterskor. Vi arbetar utefter principen alla människors lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett funktionsnedsättning.

Som sjuksköterska följer man etiska riktlinjer som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden;

 • att främja hälsa
 • att förebygga sjukdom
 • att återställa hälsa
 • att lindra lidande

Sjuksköterskorna inom LSS ansvarar för brukarens specifika omvårdnad inom fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Sjuksköterskan inom LSS har en konsultativ arbetsroll där man handleder omvårdnadspersonal. Så att de ska kunna ta ett aktivt ansvar vid den personliga omvårdnaden vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos brukarna.

Ett roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Dagen börjar med läsrapport och morgonplaneringsmöte. Sedan åker vi ut på våra uppdrag på de olika gruppbostäderna. 
 
Vi möts av mycket glädje och värme men ställs också inför svåra bedömningar där vi hjälps åt.

Under lunchen kommer vi för det mesta in på kontoret och äter tillsammans.

Eftermiddagen fortsätter med besök hos brukare, dokumentation och administration exempelvis kontakt med andra vårdinrättningar.

Någon av sjuksköterskorna fungerar under dagen som samordnare och har telefonansvar. Hen finns då på plats på kontoret.

Vad är delegering

Alla som arbetar i gruppbostad eller korttidshem där det finns brukare som tar medicin ska ha så kallad delegering för att ge medicin. Man ska också ha kunskaper om basal hygienrutin. Det är en sjuksköterska som kan ge dig delegering. Vill du läsa mer kan du läsa rutinen för delegering. 

Steg att ta för att få delegation

 • Gör webutbildningen för läkemedel och insulin på Svenskt Demenscentrums Utbildningsportal, skapa ett inlogg med din linkoping.se adress. Gör testen Jobba säkert med läkemelde och Ge insulin.
  Skriv ut diplomet du får i utbildningsportalen!
 • Gör webutbildningen för basala hygienrutiner på Vårdgivarguiden
  Skriv ut diplomet/intyget att du slutfört utbildningen!

 • Ordna kopia på delegeringsbeslut som inte är äldre än ett år om du har det.

 • Gå dina introduktionsdagar.

 • Gå igenom checklista inför personlig delegering av sjuksköterska med din handledare på arbetsplatsen.
  Checklista_infor_personlig_delegering_med_sjukskoterska.pdf

 • Kontakta sjuksköterska för att boka tid för delegering, 013-20 62 89.

 • Diplom från genomförda webutbildningar (läkemedel, insulin och basala hygienrutiner) och underskriven cheklista ska tas med till delegeringstillfället, en förutsättning för att delegeringen ska kunna genomföras.

 • Du ska visa upp diplomet för bemanningsassistenterna på Bemanningscentrum för att få ersättning för arbetstiden.

Har du frågor  läs mer i rutinen för delegering eller kontakta sjuksköterska på telefon 013-20 62 89

LSS Sjuksköterskor

Öppettider:
Kontorstid

Telefon: 013-206289

E-post: Skicka e-post till LSS Sjuksköterskor

E-post: lss_sjukskoterskor@linkoping.se

Postadress: 58181 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5a
Hertig Karlsgatan 5a på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2018