Sjuksköterskor

LSS Funktionsstöd händer som håller i varandra

Inom Hälso-och sjukvård särskilt boende för LSS i Linköpings kommun arbetar 7 sjuksköterskor. Vi arbetar utefter principen alla människors lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett funktionsnedsättning.

 

Dagen börjar med läsrapport och morgonplaneringsmöte.

 

 

Sedan åker vi ut på våra uppdrag på de olika gruppbostäderna.
Ett roligt arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Vi möts av mycket glädje och värme och ställs också inför svåra bedömningar där vi hjälps åt.

 

 

Under lunchen kommer vi för det mesta in på kontoret och äter tillsammans.

 

 

Eftermiddagen fortsätter med besök hos kunder, dokumentation och administration, exempelvis kontakt med andra vårdinrättningar.

 

 

Någon av oss sjuksköterskor fungerar under dagen som samordnare och har telefonansvar och sitter på kontoret.

Vi sjuksköterskor följer etiska riktlinjer som innehåller fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande.

Sjuksköterskeuppdraget inom LSS Funktionsstöd ska betraktas som en helhet sammansatt av tre huvudområden; Medarbetarskap, Kärnverksamhet och Ekonomi. Vi ansvarar för kundens specifika omvårdnad inom fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi har också en konsultativ roll där vi handleder övriga medarbetare i detta. 

Vår vision är att ge en god och säker vård till alla kunder och arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Att med hjälp av vår kunskap aktivt vidareutveckla och förbättra vården för våra kunder.

Vi eftersträvar att alltid ha ett gott bemötande gentemot kunder, medarbetare och kollegor och upprätthålla ett gott samarbeta mellan olika yrkeskategorier.

Visionen är att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med omvårdnaden och att det finns ett välfungerande team som arbetar mot samma mål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016