Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruk och beroende

För dig med beroendeproblem eller missbruk erbjuder Råd & Stöd olika typer av stöd och behandling. Stödet kan vara rådgivning, behandling eller boende. Vi ger stöd till ungdomar och vuxna.
Kontakta Råd & Stöd Mottagningen om du är osäker på vart du ska vända dig.

Mottagningen finns för invånare i alla åldrar i Linköpings kommun.
Du kan kontakta oss om du har personliga eller sociala problem.
Du kan ringa, skicka e-post eller komma till oss.

Hos oss kan du få:

 • Information, rådgivning och vägledning utifrån ditt problem
 • Personliga stödsamtal under en kortare tid
 • Telefonrådgivning dagtid måndag-fredag
 • Information om andra stödresurser inom kommunen
 • Hjälp att bli lotsad vidare till rätt verksamhet

Du kan vara anonym på Mottagningen. Det kostar ingenting att besöka oss.

Råd & Stöd Mottagningen

Öppettider:
Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån - fre kl 9.00-10.00 och 13.00-15.00

E-post: Skicka e-post till Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:| Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 11|
Ansvarig chef:| Daniel Åström| Telefon: 013-20 63 39

Du som är över 18 år och behöver rådgivning eller behandling när det gäller alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende kan vända dig till Beroendemottagningen. Även du som känner någon som du tror har problem kan kontakta oss för rådgivning och kortare samtalsstöd. Personen som du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss.

Vi kan erbjuda dig med missbruksproblem rådgivning och behandling genom samtal, enskilt och i grupp. Du kan även få hjälp med medicinsk och psykologisk bedömning. 
Mer information om drop in mottagningen får du genom att klicka på länken nedan.

Råd & Stöd driver Beroendemottagningen tillsammans med Region Östergötland. 

Beroendemottagningen

Öppettider:
Dagtid vardagar
Drop in onsdagar kl 15-16

Telefon: 013-20 57 29 (gruppledare), 013-20 68 99 (informationssekreterare)

E-post: Skicka e-post till Beroendemottagningen

E-post: ann-louise.segersten@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Beroendemottagningen i Linköping
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Brigadgatan 14
Brigadgatan 14 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Ansvarig chef:| Christina Eklöf| Telefon: 013-26 31 11

Förstärkt öppenvård är en del av Beroendemottagningen i Linköping. Vi finns för dig som har problem med alkohol, narkotika och/eller tabletter och vill ha intensiv behandling under dagtid. Vi ger också råd och stöd till dig som är anhörig till någon som har missbruksproblem. Personen du är orolig för behöver inte gå i behandling hos oss. 

Vi erbjuder dig med missbruksproblem att varje vardag under sex veckor delta i intensiv gruppbehandling. Vi använder två behandlingsmetoder: CRA (Community Reinforcement Approach) och 12-stegsprogrammet. Du kan också få enskilt stöd om du behöver. Denna behandling är ett alternativ till placering på behandlingshem 

För dig som är anhörig erbjuder vi enskilda samtal och gruppverksamhet
1 gång/vecka.

Förstärkt öppenvård

Öppettider:
Dagtid vardagar

Telefon: CRA-gruppen: 013-20 59 84, 013-26 39 50, 12-stegsgruppen: 013-20 64 99

E-post: Skicka e-post till Förstärkt öppenvård

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Förstärkt öppenvård
581 81 LINKÖPING

Besöksadress: Drottninggatan 50
Drottninggatan 50 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Övrigt| Beroendemottagningens gruppledare nås på telefon: 013-20 57 29|
Ansvarig chef:| Christina Eklöf| Telefon: 013-26 31 11

MiniMaria är en mottagning för dig som är 13-20 år och har ett riskbruk eller är beroende av alkohol och droger. Vi erbjuder stöd och behandling till dig och din familj.  Du som är förälder eller nära vän till en ungdom som använder alkohol eller droger får gärna kontakta MiniMaria för att få råd och stöd.

Vi ger stöd utifrån dina behov. Det kan vara:

 • Rådgivning, stöd och behandling individuellt eller i grupp
 • Familjebehandling som stärker föräldrarskapet
 • Stöd till föräldrarna
 • Stöd för att skolan ska fungera
 • Medicinsk bedömning av läkare och psykologisk bedömning av psykolog
 • Urinprovstagning

Vi akut behov av psykiatrisk bedömning för minderårig kontakta BUP och för myndig kontakta Akutenheten på Psykiatriska kliniken, se 1177.

MiniMaria

Vår mottagningstelefon 013-20 66 40 är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan kl 09.30-11.00. Övrig tid kan meddelanden lämnas på vår röstbrevlåda så ringer vi upp senast närmaste arbetsdag.

Telefon: 013-20 66 40
Telefontid:
Måndagar 9.30-11.00
Tisdagar 9.30-11.00
Torsdagar 9.30 - 11.00
Fredagar 09.30 - 11.00

E-post: Skicka e-post till MiniMaria

E-post: minimaria@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
MiniMaria
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
S:t Larsgatan 21
S:t Larsgatan 21 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende

Övrigt| Gruppledare nås på telefon 013-20 88 68|
Ansvarig chef:| Katharina Eklund| Telefon: 013-26 36 66

 

 

 

 

Landeryds ängar finns för dig över 18 år som har beroendeproblem och även psykossjukdom. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Landeryds ängar. Här bor du med stöd, tillsyn och sysselsättning. Här finns personal dygnet runt.

På Landeryds ängar gör vi tillsammans med dig en plan för det stöd som du önskar och behöver. Det kan vara till exempel:

 • Stöd och tillsyn som passar dig
 • Sysselsättning som du önskar
 • Stöd för att bryta drogvanor
 • Stöd för att öka sociala kontakter
Landeryds ängar

Telefon: 013-26 35 55

E-post: Skicka e-post till Landeryds ängar

E-post: christina.carlstrom@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Besöksadress: Slatteforsvägen 38
Slatteforsvägen 38 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt| Föreståndare nås på telefon: 013-26 36 65|
Ansvarig chef:| Ninni Björk| Telefon: 013-26 31 85

För dig som är man eller kvinna över 18 år och har problem med alkohol och/eller droger erbjuder Solvändan behandling enligt 12-stegsmetoden.  

Du kan välja att bo på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från socialförvaltningen, eller vara här på dagtid. 

Vi kan erbjuda:

 • Förlängd behandling enligt 12-stegsmetoden efter genomgången primärbehandling
 • Primärbehandling när du bor på Solvändan, vilket kräver biståndsbeslut från Socialförvaltningen
 • Återfallsbehandling, individuellt anpassad i gruppform
 • Fortsatt stöd efter utskrivning, individuellt anpassat efter dina behov

Vi stödjer dig att bli fullständigt drogfri, att utvecklas som person och få ett socialt fungerande liv. 

Solvändan

Telefon: 013-20 64 99 (föreståndare)

E-post: Skicka e-post till Solvändan

E-post: lennart.thastrom@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Solvändan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Götgatan 11B
Götgatan 11B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/missbrukochberoende http://www.leanlink.se/missbrukochberoende

Ansvarig chef:| Christina Eklöf| Telefon: 013-26 31 11

Från och med 1 januari driver Råd & Stöd verksamheten Stöd och behandling dataspelande ungdomar.

Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 17 år där dator och tv-spelande blivit ett problem.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar vänder sig även till ungdomens föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Stöd och behandling dataspelande ungdomar

Telefon: 013-20 66 40

E-post: Skicka e-post till Stöd och behandling dataspelande ungdomar

E-post: minimaria@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Stöd och behandling dataspelande ungdomar
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
S:t Larsgatan 21
S:t Larsgatan 21 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende http://www.linkoping.se/leanlink/missbrukochberoende

Övrigt| Gruppledare nås på telefon 013-20 88 68|
Ansvarig chef:| Katharina Eklund| Telefon: 013-26 36 66

 

 

 

 

Torparegatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska svårigheter eller missbruksproblem. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Torparegatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet. Vi erbjuder dig stöd för att få ett fungerande socialt liv och planerar stödet tillsammans med dig.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få struktur i vardagen
 • Stöd i att få en sysselsättning, ett arbete eller studier
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet med andrahandskontrakt.

Torparegatans stödboende

Telefon: 013-26 34 36

E-post: Skicka e-post till Torparegatans stödboende

E-post: gunilla.flod@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Torparegatan 88
Torparegatan 88 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt| Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 01 |
Ansvarig chef:| Ninni Björk| Telefon: 013-26 31 85

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser.

Från och med 1 januari bedriver Råd & Stöd verksamheten på uppdrag av Linköpings kommun.

Villa Nova

Telefon: 013-26 28 80

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Villa Nova
581 81 Linköping

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt| Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70|
Ansvarig chef:| Petra Stämneryd| Telefon: 013-20 71 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018