Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommuns utförarorganisation och här jobbar vi med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta inom områdena stöd, omsorg, IT, kost, restaurang och service. Vi har en spännande bredd av verksamheter och är 2500 medarbetare som alla jobbar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

En film om Leanlink

Vårt syfte

Vi som arbetar inom Leanlink drivs av att skapa bra dagar för våra kunder och medarbetare och att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet, men framförallt vill vi att vår omtanke och vårt engagemang ska kännas i allt vi gör. Vi fokuserar på att skapa en bra dag just idag, men också imorgon och på hur vi kan tänka nytt och göra förändringar som förbättrar vardagen för dem vi är till för.

Kort sagt. Vårt syfte är att skapa bra dagar tillsammans.

Vårt namn bär på en historia

Leanlink är inte bara ett namn. Det är en påminnelse om vår gemensamma värdegrund och den viktiga tanke som hela vår organisation utgår ifrån – en partner att lita på.

Idag har Leanlink sex olika affärsområden där det dagliga arbetet skiljer sig mycket åt, trots det så arbetar vi alla utifrån en och samma grund.

Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Det kan översättas till att lita på eller att stödja sig på och ordet förknippas även med leanfilosofin som vi håller på att införa i alla våra verksamheter.

Leanfilosofin innebär för oss att vi tillvaratar människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Det betyder också att vi har en tillåtande kultur där alla får möjlighet att bidra till förbättringar och att vi utnyttjar medarbetarnas idérikedom och initiativförmåga.

Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på kontakten med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Att samverka mellan affärsområdena är en naturlig del i vårt arbete liksom att vara en drivande utvecklingspartner.

Våra affärsområden:

  • Kost & Restaurang
  • LKDATA
  • LSS Funktionsstöd
  • Råd & Stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd & Service

Resultatenhet:

Leanlinks ledningsgrupp

Per Petersén

Direktör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 75

E-post: per.petersen@linkoping.se

Barbro Bäck

Chefssassistent och nämndsekreterare

Leanlink

Telefon:

013-20 88 77

E-post: Barbro.back@linkoping.se

Kimmo Immonen

Ekonomichef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 03

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Maria Bindå

HR-chef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 45

E-post: maria.binda@linkoping.se

Mindy Leuchowius

Marknadskommunikatör (föräldraledig)

Leanlink

E-post: mindy.leuchowius@linkoping.se

Lisa Johansson
Människa

Vik. Marknadskommunikatör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 72

E-post: lisa.m.johansson@linkoping.se

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Camilla Scharff

Affärsområdeschef

Leanlink, Äldreomsorg

Telefon:

013-26 26 46

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef

Leanlink, LKDATA

Telefon:

013-20 65 20

E-post: krister.siggesjo@linkoping.se

Catrine Andersson

Affärsområdeschef

Leanlink, Stöd & Service

Telefon:

013-26 31 61

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Telefon:

013-20 74 94

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef

Leanlink, LSS Funktionsstöd

Telefon:

013-20 78 97

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Utförarnämnden

Utförarnämndens uppdrag är att styra Leanlink utifrån dess affärsplan och reglemente. Uppföljning av fattade beslut samt affärsplanens mål och prioriterade aktiviteter säkerställs genom nämndens arbete med internkontroll.

Leanlink

Telefon: 013-20 60 00

Fax: 013-20 58 03

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
581 81 Linköping

Besöksadress: Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se http://www.leanlink.se

Direktör: Per Petersén|per.petersén@linkoping.se|013-20 67 75

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 mars 2018