Om Leanlink

Leanlink är Linköpings kommunala utförare vilket innebär att vi arbetar med verksamheter som är eller kan vara konkurrensutsatta. Leanlink har ca 2500 medarbetare och erbjuder tjänster inom stöd, omsorg, IT, kost, restaurang och service.

 Leanlink består av följande affärsområden:

  • Kost & Restaurang
  • LKDATA
  • LSS Funktionsstöd
  • Råd & Stöd
  • Äldreomsorg
  • Stöd & Service

Resultatenhet:

Vad står Leanlink för?

Leanlink har ett brett spann av verksamheter med olika inriktningar och målgrupper. Även om det dagliga arbetet skiljer sig åt arbetar vi alla utifrån en gemensam grund. Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Det kan översättas till att lita på eller att stödja sig på och ordet förknippas även med leanfilosofin som vi håller på att införa i alla våra verksamheter. Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på kontakten med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Att samverka mellan affärsområdena är en naturlig del i vårt arbete liksom att vara en drivande utvecklingspartner.

Ledning

Leanlinks verksamheter leds av en direktör och en ledningsgrupp. Ledningens viktigaste uppgifter är att vara en resurs för utförarnämnden samt att leda och styra Leanlinks affärsområden med utgångspunkt i affärsplanen. Leanlinks direktör ansvarar för verksamheterna och är chef för dess ledningsgrupp, där Leanlinks stab och affärsområdescheferna ingår.

Per Petersén

Direktör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 75

E-post: per.petersen@linkoping.se

Barbro Bäck

Chefssassistent och nämndsekreterare

Leanlink

Telefon:

013-20 88 77

E-post: Barbro.back@linkoping.se

Kimmo Immonen

Ekonomichef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 03

E-post: kimmo.immonen@linkoping.se

Maria Bindå

Personalchef

Leanlink

Telefon:

013-26 32 45

E-post: maria.binda@linkoping.se

Mindy Leuchowius

Marknadskommunikatör

Leanlink

Telefon:

013-20 67 72

E-post: mindy.leuchowius@linkoping.se

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Camilla Scharff

Affärsområdeschef

Leanlink, Äldreomsorg

Telefon:

013-26 26 46

E-post: Camilla.scharff@linkoping.se

Krister Siggesjö

Affärsområdeschef, IT-chef

Leanlink, LKDATA

Telefon:

013-20 65 20

E-post: krister.siggesjo@linkoping.se

Catrine Andersson

Affärsområdeschef

Leanlink, Stöd & Service

Telefon:

013-26 31 61

E-post: Catrine.andersson@linkoping.se

Åsa Kullberg

Affärsområdeschef

Leanlink Kost & Restaurang

Telefon:

013-20 74 94

E-post: asa.kullberg@linkoping.se

Lise-Lotte Ardell

Affärsområdeschef

Leanlink, LSS Funktionsstöd

Telefon:

013-20 78 97

E-post: lise-lotte.ardell@linkoping.se

Utförarnämnden

Utförarnämndens uppdrag är att styra Leanlink utifrån dess affärsplan och reglemente. Uppföljning av fattade beslut samt affärsplanens mål och prioriterade aktiviteter säkerställs genom nämndens arbete med internkontroll.

Leanlink

Telefon: 013-20 60 00

Fax: 013-20 58 03

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
581 81 Linköping

Besöksadress: Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se http://www.leanlink.se

Direktör: Per Petersén
per.petersén@linkoping.se
013-20 67 75

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 december 2016