Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Råd & Stöd

Råd & Stöd erbjuder stöd till människor i alla åldrar, som har någon funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem.
Vi är en kommunal utförare.

Råd & Stöds verksamheter

Vi erbjuder rådgivning, stöd och aktiviteter för att förbättra din livssituation. Vi kan ge stöd i våra lokaler, på en daglig verksamhet, i ditt hem, i ett särskilt boende eller på någon annan plats som du föredrar. Du kan kontakta oss direkt eller efter beslut på socialförvaltningen. De flesta av våra verksamheter är avgiftsfria.

Råd & Stöd är en del av Leanlink som är en förvaltning i Linköpings kommun.
Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Råd & Stöd

Telefon: 013-20 60 00 (växeln)

E-post: Skicka e-post till Kontaktuppgifter Råd & Stöd

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Fax: 013-20 87 49

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/radstod http://www.leanlink.se/radstod

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2017