Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra medarbetare

Inom Råd & Stöd är vi ca 500 medarbetare som alla arbetar mot samma mål med den enskilda människan i centrum.

Vi representerar många olika yrkesprofessioner; alkoholterapeuter, arbetsledare, arbetsterapeuter, behandlingsassistenter, familjepedagoger, fritidsledare, heminstruktörer, personliga ombud, sjuksköterskor, skötare, socionomer, ungdomspedagoger, vuxenpedagoger, vårdare med flera. Tillsammans ger vi rådgivning, stöd, aktivitet och service till cirka 5000 människor.

Träffa några av våra medarbetare

Vilka arbetsuppgifter har en familjepedagog?
Jag arbetar på Linköpings ungdomsboende med kvalificerat boendestöd för ungdomar. Det är ungdomar som behöver stöttning i vuxenlivet, både känslomässigt, praktiskt och socialt genom stöd av trygga vuxna. De hyr lägenheter i andrahand som är tanken att de sedan ska ta över. Vi hjälper till med allt möjligt som rör det dagliga livet och verkar lite som spindeln i nätet och hjälper även vidare för att hitta andra stödfunktioner inom kommunen eller annat när det behövs.  

Vad tycker du om att jobba inom Råd & Stöd?
Jag gillar utmaningar och trivs med att ha möjlighet att prova på att jobba inom olika verksamheter. Råd & Stöd är stort och har ett brett utbud inom området för socialt stöd och omsorg vilket gör att det till exempel går att jobba med olika målgrupper vilket jag uppskattar. Jag har redan bytt jobb inom Råd & Stöd vid ett par tillfällen och kommer säkert göra det fler gånger.

Vilka arbetsuppgifter har en vårdare?
Jag arbetar med daglig verksamhet i Tinnerö i ett arbetsteam som jobbar med utomhusverksamhet. Det är en liten arbetsgrupp som jobbar mycket med pedagogiska arbetssätt då de flesta av arbetstagarna har autism. Vi arbetar med att leverera ved till rastplatser och grillplatser i Tinnerö, vi klyver ved och sen levererar vi även frukt till andra dagliga verksamheter och jobbar med återvinningsuppdrag.

Varför tycker du att man ska söka jobb inom Råd & Stöd?
Det finns så otroligt många verksamheter och valmöjligheter, det finns alla möjliga arbetslag och något för alla. Man tar också till vara på kvalitéerna hos medarbetarna, det finns till exempel grupper som håller på med teater, musik och keramik med engagerad personal. Våra chefer är även lyhörda om man skulle vilja prova på att jobba inom ett annat område vilket är positivt. Det är väldigt roligt och givande att jobba inom Råd och stöd eftersom det satsas mycket på utbildningar och all personal får samma utbildning vilket gör det lätt att jobba i ett arbetslag då alla jobbar åt samma håll.

Vad gör en arbetsmarknadskonsulent?
Jag hjälper personer inom socialpsykiatrin att komma ut i arbetslivet. Jag stöttar när de har börjat jobba och stöttar även arbetsgivarna som vi har. Det är varierande arbetsdagar där jag ibland är med ute och deltar och besöker arbetsplatser, stöttar och hittar strategier, samverkar och handleder. Sen blir det en del kontorsarbete med mycket telefonsamtal. 

Varför tycker du att man ska söka jobb inom Råd & Stöd?
Det viktigaste är att det finns bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Är det något jag saknar, till exempel arbetsmaterial, motiverar jag det så får jag det. Vi har verkligen alla förutsättningar. Sen är det viktigt med bra kollegor, de är kunniga och har en bred kompetens. Vi är en ganska nischad verksamhet med det finns även möjlighet till fortbildningar och nätverk för att fortsätta utvecklas.
   

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och dagarna går otroligt snabbt. Jag är för det mesta ute på boendet som jag ansvarar över och morgonen börjar med överlämning mellan personalen. Vi är totalt tolv medarbetare och har bemanning dygnet runt alla dagar. När vi flyttade in på det här boendet så gick allting väldigt snabbt och det var det mycket felanmälningar och praktiska problem kring boendet att ta hand om. Annars jobbar jag främst med att stötta personalen, lösa schemafrågor och handhar olika administrativa uppgifter. Jag har många olika kontakter med bland annat socialsekreterare, polisen, räddningstjänst, frivilligorganisationer, andra föreståndare och gode män.

Vad tycker du om att jobba inom Råd & Stöd?
Den stora fördelen att jobba i en stor organisation är att man har ett stort stöd med resursbank och struktur. Jag var lärare innan jag började här och när man kom från skolvärlden var det lite som att komma till en annan planet. Vi pratade olika språk. Men det finns som sagt många stödfunktioner och det finns goda möjligheter till utbildningar genom kunskapsportalen. Det finns otroligt mycket kunskap inom kommunen. Det bästa med mitt jobb är att jag jobbar nära medarbetare och ungdomar, det är ett givande och viktigt jobb vi gör. Det är också ett varierande jobb för alla som jobbar här. Varje dag ser olika ut och man blir aldrig helt fullärd. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016