Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledning och organisation

Råd & Stöd är en del av Leanlink som är en förvaltning i Linköpings kommun.
Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Inom Råd & Stöd har vi cirka 80 verksamheter. Vi är cirka 500 medarbetare som ger råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och sociala och personliga svårigheter. I arbetet utgår vi ifrån våra kärnvärden lojalitet, empati, ansvar och närhet.

Kontaktuppgifter till ansvariga chefer

Ansvarig chef Leanlink, Råd & Stöd

Carin Nilsson

Affärsområdeschef

Leanlink, Råd & Stöd

Telefon:

013-20 65 71

E-post: carin.nilsson@linkoping.se

Verksamhetschefer Daglig verksamhet

Susanne Bergum

Verksamhetschef

Råd & Stöd Daglig verksamhet

Telefon:

013-20 65 48

E-post: susanne.bergum@linkoping.se

Karin Eklund

Verksamhetschef

Råd & Stöd Daglig verksamhet

Telefon:

013-20 56 54

E-post: karin.eklund2@linkoping.se

Ingrid Gidlund

Verksamhetschef

Råd & Stöd Daglig verksamhet

Telefon:

013-26 27 35

E-post: ingrid.gidlund@linkoping.se

Marie Gren

Verksamhetschef

Råd & Stöd Daglig verksamhet

Telefon:

013-20 72 17

E-post: marie.gren@linkoping.se

 Verksamhetschefer Psykisk ohälsa

Ninni Björk

Verksamhetschef

Råd & Stöd Socialpsykiatri

Telefon:

013-26 31 85

E-post: ninni.bjork@linkoping.se

Maria Delbom

Verksamhetschef

Råd & Stöd Socialpsykiatri

Telefon:

013-20 56 92

E-post: maria.delbom@linkoping.se

Monica Du Rietz

Verksamhetschef

Råd & Stöd Socialpsykiatri

Telefon:

013-26 35 97

E-post: monica.du.rietz@linkoping.se

Caroline Sandell

Verksamhetschef

Råd & Stöd Socialpsykiatri

Telefon:

013-20 66 44

E-post: caroline.sandell@linkoping.se

Petra Stämneryd

Verksamhetschef

Råd & Stöd Socialpsykiatri

Telefon:

013-20 71 12

E-post: petra.stamneryd@linkoping.se

Verksamhetschefer Sociala och personliga svårigheter

Petra Almerén

vik.Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-26 31 10

E-post: petra.almeren@linkoping.se

Katharina Eklund

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-26 36 66

E-post: katharina.eklund@linkoping.se

Martin Eklund

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013 - 26 37 79

E-post: martin.eklund@linkoping.se

Christina Eklöf

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-26 31 11

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Elisabeth Schylström

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-20 72 16

E-post: elisabeth.schylström@linkoping.se

Elias Vardi

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-20 65 62

E-post: elias.vardi@linkoping.se

Daniel Åström

Verksamhetschef

Råd & Stöd Individ- och familjeomsorg

Telefon:

013-20 63 39

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 januari 2018