Stödboende

Råd & Stöd driver flera boenden med stöd för dig över 18 år med psykiska svårigheter. Du behöver ha ett biståndsbeslut från socialförvaltningen för att bo på något av dessa boenden.

Centrum erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Centrum. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Centrum stödboende

Telefon: 013-26 32 26

E-post: Skicka e-post till Centrum stödboende

E-post: hanna.kalmsten@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Centrum
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Norgegatan 8
Norgegatan 8 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Caroline Sandell
Telefon: 013-20 66 44

Fogdegatan 53 erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Fogdegatan 53. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Fogdegatans stödboende

Telefon: 013-26 35 85

E-post: Skicka e-post till Fogdegatans stödboende

E-post: fogdegatan53@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fogdegatan 53
581 81 Linköping

Besöksadress:
Fogdegatan 53
Fogdegatan 53 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-26 32 07

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Gränsliden är ett träningsboende för dig som är mellan 19-29 år och har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Gränsliden. Här får du träna på det du behöver för att kunna flytta till ett eget boende.           

Du bor i en egen lägenhet och får stöd av personal med det just du behöver träna på. Det kan till exempel vara:

 • att sköta din bostad och hantera tvätt
 • att göra inköp
 • att ta hand om din hushållsekonomi
 • att ta hand din hälsa 
 • att komma ut i arbete, studier eller sysselsättning
 • att ha kontakter med andra människor och myndigheter

Du kan bo på Gränsliden som längst i två år. När du flyttar till eget boende kan du få fortsatt stöd av personal från Gränsliden.

Gränslidens träningsboende

Telefon: 013-20 71 11

E-post: Skicka e-post till Gränslidens träningsboende

E-post: gransliden@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Gränslidens träningsboende
581 81 Linköping

Besöksadress:
Gränsliden 2
Gränsliden 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Vallastadens serviceboende erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Vallastadens serviceboende. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Vallastadens serviceboende

Telefon: 013-26 37 15

E-post: Skicka e-post till Vallastadens serviceboende

E-post: maria.svensson@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Kanberget
581 81 Linköping

Besöksadress:
Johannes Magnus Väg 40
Johannes Magnus Väg 40 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 26 92

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Konstruktörsgatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Konstruktörsgatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd i vardagsaktiviteter i boendet
 • Stöd när du har kontakt med myndigheter
 • Stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, studier eller arbete
Konstruktörsgatans stödboende

Telefon: 013-20 56 76

E-post: Skicka e-post till Konstruktörsgatans stödboende

E-post: jenny.rosell@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Konstruktörsgatan 56
Konstruktörsgatan 56 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 86

Ansvarig chef:
Monica Du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Landeryds ängar finns för dig över 18 år som har beroendeproblem och även psykossjukdom. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Landeryds ängar. Här bor du med stöd, tillsyn och sysselsättning. Här finns personal dygnet runt.

På Landeryds ängar gör vi tillsammans med dig en plan för det stöd som du önskar och behöver. Det kan vara till exempel:

 • Stöd och tillsyn som passar dig
 • Sysselsättning som du önskar
 • Stöd för att bryta drogvanor
 • Stöd för att öka sociala kontakter
Landeryds ängar

Telefon: 013-26 35 55

E-post: Skicka e-post till Landeryds ängar

E-post: christina.carlstrom@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Landeryds ängar
581 81 Linköping

Besöksadress: Slatteforsvägen 38
Slatteforsvägen 38 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Föreståndare nås på telefon: 013-26 36 65

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Rydsvägen erbjuder ett tryggt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Rydsvägen. Här erbjuder vi stöd under hela dygnet för att din vardag, sysselsättning och fritid ska fungera.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få vardagen att fungera
 • Stöd i att få en sysselsättning/arbete/skola
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet av kommunen och kan även använda gemensamma utrymmen.

Rydsvägens stödboende

Telefon: 013-20 56 49

E-post: Skicka e-post till Rydsvägens stödboende

E-post: rydsvagen272@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Rydsvägen 272
581 81 Linköping

Besöksadress:
Rydsvägen 272
Rydsvägen 272 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-26 32 07

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Stolplyckan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska och neuropsykiatriska svårigheter. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Stolplyckan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd i vardagsaktiviteter i boendet
 • Stöd när du har kontakt med myndigheter
 • Stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, studier eller arbete
Stolplyckans stödboende

Telefon: 013-26 37 75

E-post: Skicka e-post till Stolplyckans stödboende

E-post: stolplyckan@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Konstruktörsgatan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Föreningsgatan 47
Föreningsgatan 47 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 18

Ansvarig chef:
Monica Du Rietz
Telefon: 013-26 35 97

Torparegatan erbjuder ett tryggt boende för dig som har psykiska svårigheter eller missbruksproblem. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Torparegatan. Vi stödjer dig i vardagliga situationer under hela dygnet. Vi erbjuder dig stöd för att få ett fungerande socialt liv och planerar stödet tillsammans med dig.

När du bor hos oss har du en kontaktman, som tillsammans med dig planerar vilket stöd du ska ha och hur du ska få det. Vi erbjuder exempelvis:

 • Stöd för att få struktur i vardagen
 • Stöd i att få en sysselsättning, ett arbete eller studier
 • Stöd för att få och ta sociala kontakter

Du hyr din lägenhet med andrahandskontrakt.

Torparegatans stödboende

Telefon: 013-26 34 36

E-post: Skicka e-post till Torparegatans stödboende

E-post: gunilla.flod@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Torparegatan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Torparegatan 88
Torparegatan 88 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 56 01

Ansvarig chef:
Ninni Björk
Telefon: 013-26 31 85

Villa Nova är en stödbostad för vuxna med missbruks/beroendeproblematik.
Det finns 15 platser.

Från och med 1 januari bedriver Råd & Stöd verksamheten på uppdrag av Linköpings kommun.

Villa Nova

Telefon: 013-26 28 80

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Villa Nova
581 81 Linköping

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/psykiskohalsa http://www.leanlink.se/psykiskohalsa

Övrigt
Gruppledare nås på telefon: 013-20 67 70

Ansvarig chef:
Petra Stämneryd
Telefon: 013-20 71 12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 januari 2018