Familjestöd

För dig som upplever svårigheter i familjen erbjuder Råd & Stöd olika typer av stöd. Stödet finns för dig som är barn eller förälder, ungdom eller vuxen. Vi erbjuder också förebyggande stöd på flera sätt.

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Familjecentraler finns i stadsdelarna Berga, Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Ryd, Skäggetorp och Valla. Där kan du träffa andra föräldrar och barn och delta i olika aktiviteter, till exempel leka, skapa, läsa och sjunga.

På familjecentralerna erbjuder Råd & Stöd information, rådgivning och stöd till dig med barn 0-12 år. Vi samarbetar med andra i samhället när det behövs för att du ska få det stöd du önskar och behöver.

Till dig som arbetar på barnavårdscentral, förskola och skola ger vi konsultativ rådgivning och stöd.

Familjecentraler

Berga Familjecentralen
Besöksadress: Söderleden 35
Telefon: 013-26 38 31

Ekholmen Familjecentralen Myran
Besöksadress: Ekholmsvägen 7 (i samma hus som vårdcentralen)
Telefon: 013-26 38 37

Lambohovs Familjecentral
Besöksadress: Arrendegatan 92
Telefon: 013-26 35 88

Ljungsbro Familjecentralen DROPPEN
Besöksadress: Evastigen 9 (i samma hus som vårdcentralen)
Telefon: 013-20 69 48

Ryd Familjecentralen Solkatten
Besöksadress: Björnkärrsgatan 14-16
Telefon: 013-20 59 72

Skäggetorp Familjecentral
Besöksadress: Skäggetorps Centrum
Telefon: 013-26 39 33

Valla Familjecentral
Besöksadress: Westmansgatan 25
Telefon: 013-20 59 08

Telefon: 013-20 67 82 (gruppledare)

E-post: Skicka e-post till Familjecentraler

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Familjerådgivningen finns för dig eller er som har problem i er parrelation.

Här får du eller ni stöd för att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar. Det gäller oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjlligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Vi kommer tillsammans fram till vad samtalen ska leda till och hur länge de ska pågå.

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner till familjerådgivningen.

Någon av er ska vara bosatt i Linköpings, Kinda eller Åtvidabergs kommun.
Familjerådgivningen för inga journaler och du kan vara anonym.

Besöken kostar 180 kronor.

Familjerådgivningen

Nyanmälan och tidsbokning kan endast ske under vår telefontid. Om ni vill lämna återbud eller har andra frågor kan ni lämna meddelande dygnet runt.

Telefon: 013-26 34 00
Telefontid:
Tisdagar kl. 8.30-9.30
Fredagar kl.10.30-11.30

E-post: Skicka e-post till Familjerådgivningen

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjerådgivningen
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Familjesupporten ger stöd till familjer, där ett barn riskerar att placeras i Hem för vård och boende (HVB-hem).

Familjesupporten är ett samarbete mellan Råd & Stöd och socialförvaltningen. Verksamheten håller på att byggas upp och sidan kommer att kompletteras med mer information inom kort.

Familjesupporten

Telefon: 013-26 31 11 (gruppledare)

E-post: Skicka e-post till Familjesupporten

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjesupporten
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Familjeteamet finns för familjer med barn eller ungdomar mellan 0 och 20 år.

Vi ger stöd till dig som är förälder och behöver stöd för att situationen i familjen ska fungera. Vi ger också stöd till dig som är barn eller ungdom och har problem exempelvis med familjerelationer, skolan eller med kompisar.

Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun.            

Familjeteamet kan erbjuda olika typer av stödinsatser, till exempel:
 • familjebehandling
 • familjesamtal
 • enskilda samtal. 
 • praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs. Det kostar inget att få stöd från Familjeteamet.

Familjeteamet

Telefon: 013-20 87 99 (gruppledare)

E-post: Skicka e-post till Familjeteamet

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjeteamet
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/socialtstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Du som är tonåring och bor i Linköping har kanske sett oss i Fältverksamheten - på discot, på stan eller i skolan.

Vi vill förebygga att problem uppstår och, om det har uppstått, visa vilken hjälp och vilket stöd du kan få.

Du kan själv påverka vilket stöd du vill ha från oss. Vi kan erbjuda dig till exempel:

 • Att lyssna på dina erfarenheter och tankar
 • Att vid behov ha enskilda samtal
 • Att vid behov ha gruppverksamhet
 • Att tillsammans med dig och andra ungdomar skapa och stödja verksamheter där ni själva är med och skapar

Vi finns till för dig som bor i Linköpings kommun och är tonåring, i första hand för dig som är 13-16 år.

Fältverksamheten

Telefon till socialsekreterare:
013-20 61 44
013-20 62 03
013-26 33 23
013-26 37 14

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

E-post: Skicka e-post till Fältverksamheten

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fältverksamheten
581 81 Linköping

Besöksadress:
Brigadgatan 24
Brigadgatan 24 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Hagadal finns för dig som känner behov av extra stöd under graviditeten och den första spädbarnstiden.

Vi erbjuder gruppverksamhet och enskilt stöd efter dina behov. Det kan vara enskilda samtal, familjesamtal och arbete med samspel mellan dig och ditt barn.

Om du önskar gör vi hembesök hos dig.

Råd & Stöd driver Hagadal tillsammans med Region Östergötland.

Hagadal

Öppettider:
Dagtid vardagar

Telefon: 013-20 71 10, 013-20 72 21

E-post: Skicka e-post till Hagadal

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Hagadal
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Garnisonsvägen 9
Garnisonsvägen 9 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Helgkollo finns för dig som går i grundskolan och har ADHD eller ADD. På helgkollo gör vi fritidsaktiviteter i grupp. Din vårdnadshavare behöver ansöka om plats på helgkollo.

På helgkollo är det som mest sex barn i varje grupp. Varje grupp har tre ledare. Varje grupp träffas fem lördagar varje termin, klockan 10.00 -16.30. Gruppen träffas och gör fritidsaktiviteter tillsammans.

Alla grupper har en samlingsplats där aktiviteten börjar och slutar. Det är din vårdnadshavare som ansvarar för att lämna och hämta dig på samlingsplatsen.

Helgkollo är gratis men räkning för maten skickas hem till dig.

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Telefon: 013-20 72 62 (samordnare Ulla Kjell)

E-post: Skicka e-post till Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Helgkollo
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för dig som är ungdom mellan 12 och 16 år och som behöver extra stöd. Anledningen till extra stöd kan vara att du vill träffa andra och få något att göra på din fritid. En annan anledning kan vara att det är trassligt i skolan eller hemma. Din vårdnadshavare behöver ansöka om en plats på helgkollo.

Helgkollo är en grupp som träffas på helger och gör aktiviteter eller utflykter tillsammans. Ungdomarna i gruppen och ledarna planerar tillsammans vad man ska göra på helgkollo. Det är som mest 7 ungdomar i gruppen.

Gruppen träffas 7 gånger per termin. Ibland är gruppen tillsammans hela helgen från fredag till söndag och ibland träffas gruppen på lördagar.

Gruppen har en samlingsplats där helgkollot börjar och slutar. Det är dina vårdnadshavare som ansvarar för att lämna och hämta dig på samlingsplatsen.

Helgkollo för ungdomar 12-16 år

Telefon: 013-20 72 62 (samordnare Ulla Kjell)

E-post: Skicka e-post till Helgkollo för ungdomar 12-16 år

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Helgkollo
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/radstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

IHF betyder Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.

IHF finns för familjer med barn eller ungdomar i åldern 10-18 år, som har problem med till exempel skola, familjerelationer eller normbrytande beteende.
För att få stöd av oss behöver du ha ett beslut från socialförvaltningen.

Vi erbjuder stöd och behandling till hela din familj. Vi är ett team som arbetar tillsammans med er i familjen.

Du som är barn eller ungdom kan till exempel få stöd med enskilda samtal och familjesamtal, vid kontakter med skolan eller socialförvaltningen, med att anpassa din skolsituation om det behövs eller med att hitta ett fritidsintresse.

Du som är förälder kan till exempel få stöd i familjesamtal, med parsamtal och föräldrautbildning om det är aktuellt, och vid skolmöten.

Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

Telefon: 013-26 35 51

E-post: Skicka e-post till Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
IHF
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Gunilla Rolling
Telefon: 013-26 31 10

Resursskolans stödteam erbjuder socialt stöd till dig, som är elev och inskriven vid Resursskolan, och för din familj.

Vi erbjuder stöd utifrån vad ni önskar och behöver. Det kan vara att ha enskilda samtal med dig som elev, ha samtal med familjen, med kamrater och andra i ditt nätverk. Vi kan lotsa er föräldrar till föräldrakurser, till exempel Komet eller COPE, om ni så önskar.

Vi är också ett stöd till personalen på Resursskolan.

Resursskolans stödteam

Öppettider:
Dagtid vardagar

Telefon: 013-26 33 63

E-post: Skicka e-post till Resursskolans stödteam

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Resursskolans stödteam
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
S:t Larsgatan 21
S:t Larsgatan 21 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Resursteamet finns för dig, som är elev i någon av grundskolorna i Linköpings kommun, och behöver extra stöd. Vi ger också stöd till din familj. Du kommer i kontakt med Resursteamet genom skolans rektor, socialförvaltningen eller genom att ni i familjen ansöker om stöd.

Vi erbjuder dig och din familj stöd för att du ska bli klar med din skolgång.
Stödet kan vi ge i skolan, hemma eller på någon annan plats på din fritid.

Vi planerar allt stöd tillsammans med dig och din familj. Vi hjälper dig att hitta de personer som finns nära dig, som kan ge dig bra stöd. Vi vill hjälpa dig och din familj att hitta egna lösningar på problem i vardagen.

I Resursteamet arbetar Råd & Stöd tillsammans med Sektionen för
resurs– och stödverksamhet.

Resursteamet

Öppettider:
Dagtid vardagar

Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04

E-post: Skicka e-post till Resursteamet

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Resursteamet
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
S:t Larsgatan 21
S:t Larsgatan 21 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Råd, stöd och hälsa vill genom tidigt stöd förebygga och minska psykisk ohälsa hos dig som är mellan 6 och 15 år. Det gör vi genom att ge råd, stöd och behandling till dig och till dina föräldrar.

Du som är barn eller ungdom kan kontakta oss om du är orolig, rädd, ledsen eller stressad. Om du har ont i magen eller i huvudet eller svårt att sova. Om det är bråk och konflikter hemma och i skolan.

Du som är förälder kan kontakta oss om du är orolig för hur ditt barn mår. Om ni behöver kan vi slussa vidare till andra i samhället som kan ge er stöd.

Råd, stöd och hälsa vänder sig till invånare i Linköpings, Kinda och Åtvidabergs kommuner.

I Råd, stöd och hälsa samverkar Råd & Stöd och Region Östergötland.

Råd, stöd och hälsa

Telefon: 013-20 71 75
Telefontid:
måndag 10-11 och 13-14
tisdag 10-11 och 13-14
onsdag 10-11 och 13-14
torsdag 10-11 och 13-14
fredag 10-11 och 13-14

E-post: Skicka e-post till Råd, stöd och hälsa

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Råd, stöd och hälsa
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-26 35 11

Ansvarig:
Chef Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16

Vårt Nygård ger socialt stöd till dig som bor i Nygård i Skäggetorp. När det är möjligt ger vi också stöd till familjer i andra delar av Skäggetorp. Vi talar svenska, engelska, tyska, franska, romani, serbokroatiska och arabiska.

Vi kan ge dig stöd på flera sätt:

 • Vi ger stöd till dig och din familj
 • Vi arbetar med grupper
 • Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med andra som ger stöd
 • Vi arbetar tillsammans med till exempel familjecentral, förskola och skola
Vårt Nygård

Öppettider:
måndag - fredag klockan 13-16

Telefon: 013-20 72 19

E-post: Skicka e-post till Vårt Nygård

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Vårt Nygård
581 81 Linköping

Besöksadress:
Nämndemansgården 10
Nämndemansgården 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt
Gruppledare nås på telefon:013-20 67 82

Ansvarig chef:
Gunilla Rolling
Telefon: 013-26 31 10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 augusti 2016