Boende och boendestöd

Råd & Stöd driver flera boenden med stöd för dig som behöver det. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo i något av dem. Vi kan hjälpa dig som bor i ett akutboende att få ett mer permanent boende. Vi kan också hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från din bostad. Du behöver göra en ansökan till socialförvaltningen för att få denna hjälp.
Råd & Stöd erbjuder också boendestöd till ensamkommande barn.

Akutboendeteamet finns till för dig som bor i akutboende beviljat av socialförvaltningen. Hos oss får du stöd att hitta ett mer permanent boende. Du gör en ansökan hos socialförvaltningen om du vill ha stöd från Akutboendeteamet.

Vi ger dig stöd på flera sätt:

 • Stöd i att söka och få ett mer permanent boende
 • Hjälp att kartlägga och gå igenom de problem som du upplever
 • Vi ger dig stöd och motivation så att du kan utvecklas och förända din situation
 • Om det behövs arbetar vi med människor som du har kontakt med, genom nätverksarbete
 • Vi ger dig fortsatt stöd under en begränsad period om det behövs
Akutboendeteamet

Vid behov av denna insats ta kontakt med Socialförvaltningen telefon 013- 20 60 00 för att göra en ansökan.

Telefon: 013-26 35 79, 013-26 37 62

E-post: Skicka e-post till Akutboendeteamet

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Akutboendeteamet
581 81 LINKÖPING

Besöksadress: Drottninggatan 50
Drottninggatan 50 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Råd & Stöd driver flera boenden för dig som är ett ensamkommande barn och pojke mellan 15 och 18 år. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på boenden för ensamkommande barn. Vi stödjer dig på olika sätt för att du ska integreras i samhället. Vi ger bland annat stöd och omvårdnad så att du på sikt kan klara att bo i eget boende. Vi stödjer din skolgång, erbjuder sysselsättning och hjälper dig att hantera traumatiska händelser.

Bjärka Säby, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-26 25 12
Bjärka Säby, telefon: 013-20 87 16 

Hagaberg, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 89 50
Hagaberg, telefon: 013-20 56 60 

Knivingegatan, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 64 84
Knivingegatan, telefon: 013-20 59 22

Ljungen, stödboende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-26 35 99 
Ljungen, telefon: 013-20 58 61

Nya Tanneforsvägen, stödboende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-26 35 99 
Tannefors, telefon: 013-20 67 30

Pysslingen, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 64 84
Pysslingen, telefon: 013-20 66 59

Skäggetorps Centrum, boende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-26 31 06
Skäggetorps Centrum, telefon: 013-20 53 83

Vidingsjö, stödboende för ensamkommande barn

Föreståndare, telefon: 013-20 69 65 
Vidingsjö stödboende, telefon: 013-20 63 88

 

Boende för ensamkommande barn

Telefon: 013-20 60 00 (kommunens växel)

E-post: Skicka e-post till Boende för ensamkommande barn

E-post: elias.vardi@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Boende för ensamkommande barn
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Klostergatan 5B
Klostergatan 5B på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialstod http://www.leanlink.se/socialstod

Ansvariga chefer:
Katharina Eklund
Telefon: 013-26 36 66

Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Råd & Stöd arbetar med boendestöd för dig som är ensamkommande och mellan 18 och 20 år. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att få boendestöd.

Boendestöd för ensamkommande 18-20 år

Telefon: 013-26 38 36

E-post: Skicka e-post till Boendestöd för ensamkommande 18-20 år

E-post: orbis@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Boendestöd för ensamkommande barn
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Sturegatan 5
Sturegatan 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialstod http://www.leanlink.se/socialstod

Övrigt
Gruppledare nås på telefon 013-26 31 06

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79

 

 

Exodus erbjuder ett tryggt boende för dig mellan 18 och 22 år som har psykosociala svårigheter och behöver stöd i ditt boende och med dina sociala relationer. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Exodus.
Vi ger dig stöd för att du ska klara ett eget boende och ha ett fungerande socialt nätverk.

På Exodus erbjuder vi:

 • Ett tryggt boende
 • Stödsamtal
 • Eftervårdskontakt
 • En huvudansvarig behandlare som står för det dagliga stödet till dig och som tar hjälp av människor i din närhet om du vill
 • Nattstöd varje kväll, som du kan kontakta från kl 21.00 och fram till 08.30. Nattstödet arbetar med tillsyn och finns som en trygghet för dig
Exodus

Telefon: 013-20 68 41

E-post: Skicka e-post till Exodus

E-post: stellan.dahlqvist@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Exodus
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Götgatan 11A
Götgatan 11A på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Gunilla Rolling
Telefon: 013-26 31 10

Linköpings ungdomsboende erbjuder ett kvalificerat boendestöd till dig som är 18-22 år och har psykosociala problem. Du behöver ett beslut från socialförvaltningen för att bo på Linköpings ungdomsboende. Vi formar stödet utifrån vad du behöver. Du kan bo i korridor eller i enskild lägenhet och har tillgång till personal dygnet runt.

Vi ger dig behandling och stöd för att du ska klara ett eget boende och få fungerande kontakter med människor omkring dig. Vi erbjuder till exempel:

 • Stödsamtal
 • Social träning
 • Praktiskt/pedagogiskt arbete i boendet
 • Aktiviteter
 • Uppföljning av din sysselsättning
 • Kontakter med myndighetspersoner
 • Stöd i ditt eget nätverk av människor som du har kontakt med

Målsättningen är att du ska ha förutsättningar att leva ett självständigt liv, göra dig medveten om och stärka dina egna förmågor och att du ska ha goda kontakter med människor omkring dig.

Linköpings ungdomsboende

Telefon: 013-20 76 13

E-post: Skicka e-post till Linköpings ungdomsboende

E-post: lisa.carlsson@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Linköpings ungdomsboende
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 5
Kristinebergsgatan 5 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Övrigt
Föreståndare nås på telefon: 013-20 77 25

Ansvarig chef:
Gunilla Rolling
Telefon: 013-26 31 10

På Team Bo Kvar får du stöd för att kunna bo kvar i din bostad om du riskerar att bli avhyst och tvungen att flytta. Vi ger stöd när hyresvärden skickat information till socialförvaltningen om att du riskerar avhysning från din bostad.
Vi på Team Bo Kvar stödjer dig i arbetet med de problem som är grund för avhysningen. Ta kontakt med socialförvaltningen om du vill få hjälp av Team Bo Kvar.

Vi hjälper dig med det du behöver, till exempel:

 • Att arbeta med de problem som ligger till grund för avhysningen
 • Att du kan utvecklas och förändra din situation
 • Att arbeta med de människor du har omkring dig genom nätverksarbete
 • Att kartlägga och gå igenom det som du tycker är problem
 • Att ge fortsatt stöd under en begränsad period
Team Bo Kvar

Vid behov av denna insats ta kontakt med Socialförvaltningen telefon 013- 20 60 00 för att göra en ansökan.

Telefon: 013-20 68 36

E-post: Skicka e-post till Team Bo Kvar

E-post: christina.eklof@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Team Bo Kvar
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Drottninggatan 50
Drottninggatan 50 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Christina Eklöf
Telefon: 013-26 31 11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2017