Stöd & Service

Leanlink Stöd & Service arbetar med många olika verksamhetsområden. Det vårt affärsområdes verksamheter har gemensamt är att de till stor del erbjuder intern service till Linköpings kommun eller arbetar på uppdrag av kommunen.

Vår verksamhet

Vi anlitas av Linköpings kommun inom internservice, lokalplanering och lokalförsörjning.  Vi arbetar även på uppdrag av kommunen med underhåll av idrottsanläggningar, motions- och naturområden och driver verksamheter som erbjuder arbetsträning och rehabilitering. På uppdrag av Migrationsverket och Linköpings kommun driver vi också boenden med evakueringsplatser för asylsökande.

Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund

Eftersom vi har Linköpings kommun som uppdragsgivare och kund, ritar sig våra tjänster inte till allmänheten, andra organisationer eller företag.

I vårt dagliga arbete har vi däremot många kontaktytor och samarbetspartners utanför kommunens organisation. Det kan vara fastighetsägare, kommunala bolag och myndigheter. Inom vissa verksamheter vänder vi oss även direkt till Linköpingsborna, men på uppdrag av kommunen. Som exempel kan nämnas verksamheterna som arbetar med våra motionscentrum, idrottsarenor eller Café Vidingsjö samt de medarbetare som möter och ger stöd åt personer som har flytt till Sverige eller är i behov av arbetsträning och rehabilitering.

Stöd & Service

Telefon: 013- 20 60 00

Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Stöd & Service
581 81 Linköping

Besöksadress: Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/stod-service/

Affärsområdeschef: Catrine Andersson
catrine.andersson@linkoping.se
013-26 31 61

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 augusti 2016