Ledning och organisation

Stöd & Service är ett affärsområde med ett brett spann av verksamhetsområden. Bredden återspeglas i ledningsgruppen som utgörs av chefer för de olika verksamhetsområdena, affärsområdeschef och stabsfunktioner.

Organisation

Stöd & Service organisation består av tre olika verksamhetsområden: lokalplanering, evakueringsplatser för asylsökande och verksamheterna som jobbar med idrott, internservice, arbetsträning och rehabilitering.

Ledningsgrupp

I Stöd & Service ledningsgrupp ingår affärsområdeschef, de olika verksamheternas chefer och gruppledare samt samordnare för IT och ekonomi och samordnare för HR och administration.

Ledningsgruppens uppdrag är att styra och leda Stöd & Service, samt jobba med utvecklingsfrågor och planering för hela affärsområdet.

Kontakta Stöd & Service ledningsgrupp

Catrine Andersson

Affärsområdeschef

Leanlink, Stöd & Service

Telefon:

013-26 31 61

Bo Edenholm

Verksamhetschef

Telefon:

013-20 68 83

Snezana Nero

Verksamhetschef

Telefon:

013-20 73 61

Malin Aurell

Samordnare HR och administration

Telefon:

013-29 46 58

Anna-Karin Johansson

Samordnare IT och ekonomi

Telefon:

013-26 35 48

Rickard Engqvist

Arbetsledare

Telefon:

013-20 71 33

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2017