Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rehabilitering och arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning och rehabilitering inom olika verksamheter. För att få möjlighet att arbetsträna hos oss måste du först ha varit i kontakt med Arbetsförmedlingen eller Jobb- och kunskapstorget.

I vilka verksamheter kan jag få arbetsträning och rehabilitering?

Ardako

Ardako erbjuder tidsbegränsade, individuellt arbetsinriktade arbetsträningsplatser. Vi har ett avtal med omsorgsnämden i Linköpings kommun som innebär att arbetstagaren kan arbeta på Ardako, med syftet att göra en bedömning av arbetsförmåga.

Namnet Ardako står för arbete, dator, kontor. Vi får uppdrag av både den kommunala och den privata sektorn.

Vi arbetar med framställning av:

  • Trycksaker, exempelvis broschyrer, informationsblad och visitkort.
  • Kopieringsarbeten
  • Administrativ service, exempelvis registrering, kuvertering och utskick.

Snickeri, textil och måleri

På Dvärggatan finns vårt stora snickeri, med både grovsnickeri och finsnickeri. Här arbetar vi med egen tillverkning av möbler, skyltar, grillar, vindskydd och utför uppdrag enligt önskemål från våra beställare, som främst finns inom kommunen. Det kan vara beställningar i form av produkter som sys, stickas och vävs eller större uppdrag där vi exempelvis tillverkar toaletter och bänkbord till de kommunala badplatserna.

Utöver nytillverkning kan vi klä om, måla om och renovera/utföra recycling av möbler.

Förvaltningsservice

Förvaltningsservice utför olika tjänster internt inom kommunen, till exempel:

  • Flyttning och transporter
  • Transport av returpapper och wellpapp
  • Kör överblivet material till tippen.

Skötsel av naturområden, idrott- och motionsanläggningar

Arbetsträning och rehabilitering kan även göras inom våra verksamheter som jobbar med skötsel av naturområden och drift av idrotts- och motionsanläggningar samt Café Vidingsjö.

Kontaktuppgifter till ansvarig chef

Annika Nyborg

Verksamhetschef

Telefon:

013- 20 68 83

E-post: annika.nyborg@linkoping.se

 

Hur gör jag för att få arbetsträning eller rehabilitering?

För att börja arbeta hos oss måste du få godkänt av exempelvis arbetsförmedlingen eller Jobb- och kunskapstorget. Om du inte redan är i kontakt med dem kan du läsa mer på deras hemsidor om hur du går tillväga.

Arbetsförmedlingen

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), i Linköping även kallad offentlig serviceanställning, vänder sig till dig som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. På sikt ska en sådan anställning leda till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ger även hjälp om du exempelvis är ny i Sverige eller varit arbetslös länge.

Jobb- och kunskapstorget

Om du inte berörs av arbetsförmedlingens insatser, kan du kontakta Linköpings kommuns jobb- och kunskapstorg som kan hjälpa till och vägleda dig. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2017