Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Finansiell information

Linköpings stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Science Park Mjärdevi AB, Resecentrum Mark o Exploatering AB, Linköping City Airport AB och Linköpingsexpo AB.

Nyckeltal 2016 (2015) –Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 6 757 Mkr (6 514 Mkr)
  • Resultat efter finansiella poster: 576 Mkr (275 Mkr)
  • Balansomslutning: 26 369 Mkr (25 197 Mkr)
  • Synlig Soliditet: 20,6 % (19,8 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,5 % (2,5 %)
  • Avkastning på eget kapital: 11,1 % (5,6 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 361 Mkr (2 276 Mkr)

Senast uppdaterad den 23 augusti 2017