Finansiell information

Linköpings stadshus AB (publ) med organisationsnummer 556706-9793, ägs i helhet av Linköpings kommun och är moderbolag för Tekniska verken AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Mjärdevi Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering AB, Linköping City Airport AB och Linköpingsexpo AB.

Nyckeltal 2015 (2014) –Linköpings Stadshus Koncern

  • Nettoomsättning: 6 514 Mkr (6 701 Mkr)
  • Resultat efter finansiella poster: 275 Mkr (395 Mkr)
  • Balansomslutning: 25 197 Mkr (24 466 Mkr)
  • Synlig Soliditet: 19,8 % (19,9 %)
  • Avkastning på totalt kapital: 2,5 % (3,5 %)
  • Avkastning på eget kapital: 5,6 % (8,4 %)

Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 276 Mkr (2 035 Mkr)

Senast uppdaterad den 4 juli 2016