Rating

Linköpings Stadshus har erhållit följande rating av Standard & Poor's:

Långfristig: AA + Kostfristig: A-1/+ Outlook: Stable

Motivering: Linköpings Stadshus rating stöds av en låg affärsrisk, baserad på de starka kreditprofilerna och stabila kassaflödena hos bolagets dotterbolag. Holdingbolagets möjligheter att få tillgång till kassaflöden från dotterbolagen vägs även de in i ratingen.

På Standard & Poor's webbplats kan du läsa en samanfattning av Linköpings Stadshus rating.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juni 2016