Styrelse och ledning

Styrelsen

Bolagets styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för styrelserepresentanterna är på fyra år och sträcker sig från första årsstämmas efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Ledamöter och suppleanter speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

 

Kristina Edlund (S)

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet. Ansvarig för näringslivsfrågor.

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Telefon:

013-20 70 51, 0722-40 07 40

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Paul Lindvall
Paul Lindvall (M)

Vice styrelseordförande

Telefon:

013-20 62 96

E-post: Paul.Lindvall@linkoping.se

Jakob Björneke
Jacob Björneke (s)

Ledamot

Telefon:

013-20 57 93

E-post: Jakob.Bjorneke@linkoping.se

Christer Mård (L)

Ersätter Karin Granbom (L) som kommunalråd under hennes tjänstledighet.

Kommunalråd

E-post: Christer.Mard@linkoping.se

Pål Frenger
Pål Frenger

Ledamot

Telefon:

013-20 60 00

E-post: Pal.Frenger@linkoping.se

Christian Gustavsson
Christian Gustavsson (M)

Ledamot

Telefon:

013-20 50 95

E-post: Christian.Gustavsson@linkoping.se

Roland Larsson
Roland Larsson

Ledamot

Telefon:

013-20 60 00

E-post: roland.Larsson@linkoping.se

 

Helena Balthammar (S)
Helena Balthammar (S)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Telefon:

013-20 73 01, 072-58 28 069

E-post: Helena.Balthammar@linkoping.se

Sara Skyttedal (KD)

För presskontakt, kontakta Felix Grönqvist, politisk sekreterare telefon 013-20 70 37.

Porträtt på Sara Skyttedal

Kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden, gruppledare (KD)

E-post: Sara.skyttedal@linkoping.se

Elias Aguirre (S)

Samordningsansvar för bland annat samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och vägar.

Elias Aguirre

Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Telefon:

013-20 73 37

E-post: Aguirre Elias <Elias.Aguirre@linkoping.se

Ledning

Bolagets Vd utses av styrelsen. Sedan 1 april 2013 är Vd Hans Lander anställd i bolaget.

Hans Lander
Hans Lander

VD

Telefon:

013-26 28 61

E-post: Hans.Lander@linkoping.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 januari 2017