Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Styrelse och ledning

Styrelsen

Bolagets styrelseledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande väljs av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för styrelserepresentanterna är på fyra år och sträcker sig från första årsstämmas efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Ledamöter och suppleanter speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

Kristina Edlund (S)
Kristina Edlund

Styrelsens ordförande

Skicka e-post till Kristina

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51

Paul Lindvall (M)
Paul Lindvall

Vice ordförande

Skicka e-post till Paul

E-post: Paul.Lindvall@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 96

Jacob Björneke (s)
Jakob Björneke

Ledamot

Skicka e-post till Jakob

E-post: Jakob.Bjorneke@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 93

Pål Frenger
Pål Frenger

Ledamot

Skicka e-post till Pål

E-post: Pal.Frenger@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Christer Mård

Ledamot

Skicka e-post till Christer

E-post: Christer.Mard@linkoping.se

Christian Gustavsson (M)
Christian Gustavsson

Ledamot

Skicka e-post till Christian

E-post: Christian.Gustavsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 50 95

Roland Larsson
Roland Larsson

Ledamot

Skicka e-post till Roland

E-post: roland.Larsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Helena Balthammar
Helena Balthammar

Suppleant

Skicka e-post till Helena

E-post: helena.balthammar@linkoping.se

Telefon: 013 - 20 73 01

Porträtt på Sara Skyttedal
Sara Skyttedal

Suppleant

Skicka e-post till Sara

E-post: Sara.skyttedal@linkoping.se

Elias Ajuirre (S)
Elias Aguirre

Suppleant

Skicka e-post till Elias

E-post: Elias.Aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Ledning

Bolagets Vd utses av styrelsen.

Paul Håkansson

VD

Skicka e-post till Paul

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 99

Peder Brandt
Peder Brandt

Vice VD

Skicka e-post till Peder

E-post: Peder.Brandt@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 77

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2017