Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jobbslussen

Jobbslussen är en arbetsmarknadssatsning som bedrivs av Linköpings kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Jobbslussen riktar sig till de kommuninvånare som i dagsläget inte har någon sysselsättning samt ingår i någon av de prioriterade grupperna vilka är:

  • Funktionsnedsättning/funktionsvariation
  • Utomeuropeisk bakgrund
  • 55 år eller äldre
  • Ej har fullständig gymnasial utbildning
  • Långtidsarbetssökande

Praktik eller arbetsmarknadsanställning

Vi erbjuder möjlighet till praktik eller arbetsmarknadsanställning i kombination med utbildning inom kommunkoncernen. Kommunkoncernen innefattar våra sju förvaltningar, samt de kommunägda bolagen Tekniska Verken, Stångastaden, St Kors, Lejonfastigheter, Dukaten samt Visit Linköping.

Det går att delta i Jobbslussen under max ett år där varje deltagare blir tilldelad en arbetsmarknadskonsulent som finns med, stöttar och vägleder under hela perioden. Arbetsmarknadskonsulenten tar tillsammans med deltagaren fram en karriär- och utvecklingsplan för hur personen ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

Fokus på deltagaren

Förutom en personlig arbetsmarknadskonsulent finns även möjlig­het att träffa en studie- och yrkesvägledare för enskild vägledning kring studier då det i Jobbslussen finns möjlighet att kombinera arbete och praktik med utbildning. Vi har fokus på deltagaren som skall känna ett tydligt stöd i sin utveckling mot jobb och utbildning.

Jobbslussen innebär att kommunen tar ett större och mer strukturerat ansvar över arbetsmarknadssatsningar, bland annat genom att bistå förvaltningar och bolag med centralt stöd och genom att bistå deltagare och verksamheter med handledning under hela processen.

Är du intresserad av Jobbslussen?

Ta kontakt med oss för att se om du kan delta i Jobbslussen! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2018