Fakta och statistik

Linköping har ett starkt och varierat näringsliv. En lagom blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet ger staden en hög motståndskraft emot kraftiga konjunktursvängningar.

Linköpings starka position som ett säte för högteknologisk verksamhet kan ses om man ser till befolkningens utbildningsnivå. Bland de yrkesgrupper som finns i betydligt högre omfattning i Linköping än i riket i övrigt kan nämnas programvaruproducenter och datakonsulter, forskning och utveckling, tekniska konsulter, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvård. 

Stadens geografiska läge innebär att Linköping tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter. Med hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4 är regionen en utmärkt lokalisering för så gott som all typ av näringsverksamhet. 

  • Folkmängd: Ca 160 000
  • Yta: 1 575,61 km2 varav 140,1 är vatten.
  • Linköpings universitet: Ett av landets största lärosäten med 27 600 studenter.
  • Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor.
  • Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden.
  • Största arbetsgivare: Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, SAAB-gruppen, Linköpings universitet med Hälsouniversitetet, Ericsson, ISS och Cloetta.
  • Goda förbindelser: Motorväg, tåg, flyg, kanaler.
  • Shoppingstad: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.
  • Rikt kultur- och fritidsliv: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, konst och mycket annat.

Basfakta Linköpings näringsliv

Linköping är en utpräglad småföretagarstad (i likhet med resten av Sverige…). De allra flesta näringsverksamheterna har noll anställda, d.v.s. enbart ägaren är verksam. I kommunen finns 10 verksamheter med mer än 500 personer anställda.

Bolagsformen speglar småskaligheten. Den vanligaste bolagsformen är enskild firma, och följt av aktiebolag, en bolagsform som blivit allt vanligare på senare år.

Näringsverksamheternas omsättning speglar också småskaligheten där de allra flesta verksamheterna har en omsättning mellan 1 och 499 tusen kronor per år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2017