InnovationskontorEtt

Affärsrådgivning för entreprenöriella studenter och forskare.

InnovationskontorEtt stimulerar och stöttar forskare och studenter vid Linköpings universitet att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. De söker upp idéer och människor och fungerar som sparringpartner i tidiga faser av företagandet. Inom affärsutveckling bidrar InnovationskontorEtt med konkret stöd inom t.ex. avtalsskrivning, publicering, licensfrågor, patent & varumärken, kommersiella bedömningar, affärsplaner och bolagsbildande.

InnovationskontorEtt medverkar till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte som för ut resultat och kunskap från universitetet, men även fångar upp näringslivets behov och för in dem i universi­tetets forskning. InnovationskontorEtt bygger nätverk och verkar för gemensamma strukturer och standarder i innovationsrelaterade frågor.

 

Erbjuder: coaching, finansiering och rådgivning

InnovationskontorEtt

Telefon: 013-28 10 00

Postadress:
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Besöksadress: Teknikringen 10
Teknikringen 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.innovationskontorett.se/ http://www.innovationskontorett.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 augusti 2017