Fakta och statistik

Linköping har ett starkt och varierat näringsliv. En lagom blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet ger staden en hög motståndskraft emot kraftiga konjunktursvängningar.

Linköpings starka position som ett säte för högteknologisk verksamhet kan ses om man ser till befolkningens utbildningsnivå. Bland de yrkesgrupper som finns i betydligt högre omfattning i Linköping än i riket i övrigt kan nämnas programvaruproducenter och datakonsulter, forskning och utveckling, tekniska konsulter, livsmedelsindustri samt hälso- och sjukvård. 

Stadens geografiska läge innebär att Linköping tillsammans med Norrköping klassas som Sveriges näst bästa läge för kommunikation och transporter. Med hamn, flera flygplatser, huvudbana för järnväg och E4 är regionen en utmärkt lokalisering för så gott som all typ av näringsverksamhet. 

  • Folkmängd: Ca 157 000
  • Yta: 1 575,61 km2 varav 140,1 är vatten.
  • Linköpings universitet: Ett av landets största lärosäten med 27 600 studenter.
  • Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor.
  • Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukvård mitt i staden.
  • Största arbetsgivare: Linköpings kommun, Östergötlands läns landsting, SAAB-gruppen, Linköpings universitet med Hälsouniversitetet, Ericsson, ISS och Cloetta.
  • Goda förbindelser: Motorväg, tåg, flyg, kanaler.
  • Shoppingstad: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.
  • Rikt kultur- och fritidsliv: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, konst och mycket annat.

Basfakta Linköpings näringsliv

Antal anställda

Linköping är en utpräglad småföretagarstad, i likhet med resten av Sverige. De allra flesta företagen har noll anställda, vilket betyder att enbart ägaren är verksam. I kommunen finns fem företag med fler än 500 personer anställda.

Bolagsform

Den vanligaste bolagsformen är aktiebolag, tätt följt av enskild firma.

Bolagsform fördelat på antal företag
Aktiebolag 6917
Enskild firma 6422
Idella föreningar 3182
Handels- och Kommanditbolag 756
Bostadsrättsföreningar 501
Stiftelser och fonder 383
Samfälligheter 346
Enkla bolag 211
Ekonomiska föreningar 208
Övriga bolagsformer 53
Filialer med utl. äg. 27
Ingen uppgift 26
Statliga och kommunala 11
Värdepappersfonder 2

Omsättning

De flesta företag i Linköping har en omsättning på 1 - 499 tusen kronor. Det finns 35 företag i kommunen som har en omsättning på 500 000 tusen kronor eller mer.
Tkr = tusen kronor.

Omsättning fördelat på antal företag
0 - 1 tkr 1320
1 - 499 tkr 5770
500 - 999 tkr 1229
1000 - 9999 tkr 2719
10 000 - 49 999 tkr 654
50 000 - 499 999 tkr 228
500 000 + tkr 35
Ingen uppgift 7090
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 januari 2018