Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Företagsmiljöer

Rätt miljö är avgörande för alla företag. Oavsett om det är nystartat eller etablerat. Oavsett om verksamheten är handel, service, utveckling eller produktion.

I Linköping finns rätt miljö för många verksamheter och mark klar att bebyggas. För dig som nystartad företagare kan rätt miljö vara en inkubator, med coaching och hela infrastrukturen på plats. Linköping har två inkubatorer med olika inriktning. 

När du vill förverkliga din affärsidé erbjuder Linköping ett antal områden med varierande inriktning. Här finns till exempel:

  • Kontorshotell
  • Industriområden
  • Företagsparker, exempelvis Ebbepark
  • Tornby – ett av landets största handelsområden
  • Science Park Mjärdevi, hem till många av de högteknologiska bolagen

En företagsmiljö är mer än väggar och tak. Lika viktigt är miljöer som underlättar kontakter mellan företag och andra aktörer, för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. 

I Linköping finns ett växande antal kluster med företag, universitet och offentliga aktörer. Några är etablerade, andra informella. I båda fallen skapar de resurser långt större än vad medlemsföretagen själva förfogar över.

Näringsliv och tillväxt

Skicka e-post till Näringsliv och tillväxt

E-post: naringsliv@linkoping.se

Besöksadress: Storgatan 58 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 september 2017