Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning i arbetslivet

Hur påverkar arbetsplatsens organisation förekomsten av mobbning?

Universitetslektor Michael Rosander vid Linköpings universitet leder ett stort forskningsprojekt WHOLE – Work, Health, Organisation, Leadership and Experience.

I projektet undersöks olika faktorer kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, såsom ledning, relationer, stress, belöningssystem med mera. Syftet är att förstå hur de påverkar arbetsupplevelse, förekomst av mobbning, sjukskrivningar och upplevd hälsa.

Information och anmälan

Arrangör: Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi och Region Östergötland
Datum: 16 maj, klockan 11.30-13.00
Plats: Torn1, Tornbyvägen 1
Pris: 120 kr inkl. lunch
Anmälan: Anmäl dig via eventets anmälningssida

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 mars 2018