Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En väg in till Sverige lockar investerare

När internationella investerare tittar på möjliga satsningar i Sverige, går vägen ofta in via Stockholm. Därför är Linköping sedan en tid medlem i Stockholm Business Alliance, SBA.

 

– Nu växlar vi upp engagemanget av medlemskapet i SBA som nyligen besökte Linköping för att lära mer om våra styrkeområden. Tillsammans arbetar vi nu för att vässa våra processer när det gäller att proaktivt sälja in vårt erbjudande, men också med att snabbt kunna svara på inkommande förfrågningar. Dessa, ofta krävande, insatser kräver samordning av många olika aktörer, säger Pia Carlgren, Näringslivsdirektör.

Vägen in till Sverige

55 kommuner har slutit sig samman i Stockholm Business Alliance, som har uppdraget att fungera som porten in för utländska investerare och i samspel med respektive kommun leda dem vidare till rätt plats för etablering. Ofta rör det sig om mångåriga processer som kräver både uthållighet och tydlighet i etableringsarbetets olika faser. Linköping har flera stora fördelar, med bland annat ett framstående universitet, högteknologisk industri och ett antal framtidsrelevanta styrkeområden.

Värdet för Linköping

Genom medlemskapet i SBA ingår Linköping även i ett NKI-råd, med koppling till Sveriges kommuners och landstings stora insiktmätningar om hur företag och medborgare uppfattar en kommuns myndighetsutövning. Att löpande följa upp synen på kommunens leverans i myndighetsutövningen är en viktig pusselbit för att bli ännu bättre på att möta företagens behov och förväntningar.

– Att vi nu tar plats i det råd som bidrar till att utveckla mätningarna och även ser på hur vi kan få ut ett större lärande utifrån resultatet, kommer att främja vårt lokala näringsliv, säger Erik Åqvist, Näringslivsutvecklare.

En fråga är hur arbetet inom SBA gagnar befintliga företag och medborgare i Linköping. Svaret är att nya investeringar leder till nya uppdrag för byggföretag, underleverantörer, tjänsteföretag och i förlängningen ytterligare verksamheter. Detta ger i sin tur ger fler arbetstillfällen och i slutänden större skatteintäkter till gagn för kommunens välfärdsservice till medborgarna.

– Arbetet genom SBA är en del av kommunens stora satsning på att förbättra och förenkla relationerna med företagen, men även att sätta fokus på Linköping ur ett globalt perspektiv, avslutar Erik Åqvist.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 december 2017