Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ett samtal ersätter fem till sex kontakter med olika förvaltningar

Företagsservice öppnades i början av året som en väg in i kommunen. Hur går det?
– Vi är fortfarande i inkörningsfasen, men det finns mycket som vi kan underlätta, svarar Anna Boholm, gruppchef för Företagsservice.

Entusiastisk diskussion mellan kollegor

 

Företagsservice fungerar som en enkel kontaktväg in i kommunen och ska samordna den information som företaget behöver. Två utvalda ärenden visar hur det fungerar:

Att öppna kafé

En person vill starta kafé. Var finns lokal, vilka tillstånd behövs och får vi ha uteservering? Frågorna är många och det kan krävas mer än vad den blivande företagaren tänkt sig.

– Dessutom ska inredningen besiktas av räddningstjänsten och vill man servera alkohol så krävs tillstånd för det, säger Anna.

För att ta reda på vad som behövs för att starta exempelvis ett kafé så innebar det tidigare kontakt med fem till sex olika förvaltningar inom kommunen. Nu behövs bara en kontakt med Företagsservice, som ger samordnad information. Företagsservice tar inga beslut utan guidar företagaren i de olika stegen i processen och underlättar för att denne ska komma vidare med sin plan eller idé.

– Kommunen hade i det här fallet ingen passande lokal som var förberedd för ändamålet, men vi tog initiativ till att samla tjänstemän från flera verksamhetsområden och tillsammans hittade vi alternativ, säger Anna.

Driver utveckling

Ett annat exempel är en person som tänker starta privat hemtjänst. Det visade sig att kommunen har en sida på nätet med formulär för ändamålet. Men var finns den? När Företagsservice började leta, hittades den till sist djupt nere i kommunens webbstruktur.

– Nu har vi startat en process för att underlätta för dem som vill starta hemtjänst, berättar Anna.

Ska underlätta för företag

Företagsservice är en viktig del i kommunens förbättringsarbete, som tar vara på företagens erfarenheter. Saker och ting kan se logiska ut inifrån kommunen, men det är företagen som ska använda tjänsterna och hitta dem på ett enkelt sätt.

Företagsservice är bemannat av 14 tjänstemän från de förvaltningar som företagen oftast behöver kontakta. De byts av och sex personer arbetar måndag till torsdag klockan 9 - 15. När de inte finns på Företagsservice, arbetar de på sina förvaltningar och håller sig uppdaterade inom sina fackområden.

Kontakt

Om du som företagare har frågor eller ett ärende, ring eller mejla till Företagsservice. Det kan vara allt från synpunkter på kommunens service till frågor om bygglov, upplåtelse av mark eller alkoholtillstånd.

Företagsservice

Semester vecka 28-30. Du kan fortfarande skicka in dina ärenden via e-post så försöker vi svara så fort som möjligt om det är brådskande. Du kan också ringa Miljö- och samhällsbyggnads kundtjänst på 013-20 64 00.

Skicka e-post till Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Besöksadress: Drottninggatan 45, Linköping (se karta) Öppettider: Måndag-torsdag kl. 09-15 (Lunch 12-13)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2018