Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jurist

Du förstår och tillämpar juridiken som styr kommunen. Du har en juridikexamen och gillar att lösa problem. Du bereder ärenden till kommunstyrelsen och biträder kommunens nämnder och förvaltningar med råd och stöd inom områden som kommunalrätt, förvaltningsrätt, socialrätt, offentlighet- och sekretess, personuppgiftslagstiftning samt frågor inom det civilrättsliga området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2017