Kommunledningskontoret

Vi brinner för att ge service och jobbar alltid för linköpingsborna. Strategisk planering och kvalitetssäkring av kommunens verksamheter är några av Kommunledningskontorets viktiga uppgifter. Vi ser till att kommunens resurser används smart och att kommunikationen inom kommunens alla delar fungerar bra.

Vi som arbetar här är med och utvecklar samhället och ser till att staden fungerar.

Våra arbetsdagar är utmanande och omväxlande och vi jobbar med många typer av uppgifter. Det gör att vi hela tiden lär oss nytt. För att trivas och utvecklas här behöver vi vara samarbetsinriktade och ha en positiv inställning. Eftersom Linköpings invånare är våra kunder behöver vi vara empatiska och behandla alla människor lika.

Kommunledningskontoret består av fyra avdelningar: kommunikation och samhällsutveckling, ekonomi och strategisk planering, personal och kompetensförsörjning samt administration och demokratistöd. Till Kommunledningskontoret hör även ett antal verksamheter: 

  • Statistik och utredningar
  • Arbetsrätt och förhandling
  • HR
  • Ekonomiservice
  • Stadsarkiv
  • Överförmyndarenheten
  • Medborgarkontoret

Exempel på roller inom Kommunledningskontoret

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016